MENU

DI TRUYỀN HỌC

Đáp án đề thi đại học năm 2010 khối A B C D
Đáp án đề thi đại học năm 2010 khối A B C D ------------------------- *Mời các thí sinh và phụ huynh đón xem Đáp án thi đại học năm 2010 môn Toán , Hóa , Sinh , Văn , Tiếng Anh và các môn thi khác *Điểm thi đại học 2010 SỚM NHẤT , chính xác nhất . Mời các thí sinh và phụ huynh đón xem *Môn Toán A - 2010 *Môn Lý - 2010 *Môn Hoá - 2010 * * * * * ...
 • Mendel
 • Gregor Mendel
 • Charles Darwin (Đacuyn)
 • Quan niệm của Đacuyn về biến dị, chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên ?
 • Những "bậc thầy" hóa trang - Ví dụ về thích nghi kiểu gen
 • Đề và đáp án thi Đại học 2009
 • Trao đổi chéo kép
 • Hiện tượng tái tổ hợp
 • Xác định giới tính do số bội thể và môi trường
 • Gen giới tính ở người
 • Các tính trạng liên kết với giới tính trong di truyền học người
 • Tải đề thi và đáp án thi TN THPT 2009 (P2)
 • Tải đề thi và đáp án thi TN THPT 2009 (P1)
 • Tác động của môi trường lên kiểu và kiểu hình
 • Tương tác gen : Sự tương tác giữa các gen không alen
 • Tương tác gen : Sự tương tác gen giữa các gen alen
 • Lai hai tính và nhiều tính
 • Lai một tính trạng - Quy luật giao tử thuần khiết.
 • Các quy luật di truyền của Mendel
 • Các kiểu sinh sản
 • So sánh nguyên phân và giảm phân
 • Chu trình tế bào và phân bào ở Eukaryote
 • Các cấu trúc tế bào và khả năng tự tái sinh
 • Sao chép DNA trong tế bào
 • Cơ chế phân tử của sao chép DNA
 • Sự bền vững của DNA với thời gian và qua nhiều thế hệ
 • Những cấu trúc chứa DNA trong tế bào
 • Các tính chất của DNA
 • Ribozym và self- splicing - Hoàn thiện ARN
 • Axit nuclêic - ARN
 • Sự cuộn xoắn của ADN trong tế bào
 • Thành phần và cấu tạo hoá học của Axit Nuclêic -ADN
 • ADN LÀ VẬT CHẤT DI TRUYỀN
 • Phần mềm mô phỏng thí nghiệm giải phẩu động vật
 • Thú mỏ vịt - Loài thú đẻ trứng
 • Thú ăn kiến - loài thấp nhất trong bậc thang tiến hoá của lớp thú
 • Giáo trình Atlas giải phẩu người phần nội tạng
 • Phần mềm Human Body Atlas Medical View v1.0 - Atlat cấu tạo cơ thể người
 • Cấu tạo và sự phát triển của vú
 • Cấu tạo cơ quan sinh dục nam
 • Cấu tạo cơ quan sinh dục ngoài ở nữ
 • Cấu tạo cơ quan sinh dục trong ở nữ
 • Quá trình hình thành những chú lính của sự sống !
 • Các tuyến sinh dục phụ
 • Con đường di chuyển của tinh trùng - Ống dẫn tinh
 • Hệ sinh dục nam
 • Tinh hoàn và mào tinh hoàn
 • Cấu tạo hệ sinh dục nam
 • Sinh sản hữu tính tự nhiên và nhân tạo
 • Sinh sản vô tính
 • Hoocmôn thuỳ trước tuyến yên và chức năng
 • Tìm hiểu về tuyến nội tiết
 • Mối cái không nhất thiết cứ phải sinh sản hữu tính
 • Bí ẩn về mầu da và mái tóc
 • Các dạng bài tập của Di truyền học quần thể
 • Tại sao các enzim tiêu hoá không làm tiêu tan chính các tổ chức tuyến đã sản xuất ra chúng ?
 • Axít amin – đôi điều cần biết
 • Cây cỏ tranh
 • Etylen (CH2 = CH2) - Chất ức chế sinh trưởng
 • Axit absisic (ABA) - Chất ức chế sinh trưởng
 • Cytokinin - Chất kích thích sinh trưởng
 • Gibberellin - chất điều hoà sinh trưởng ở thực vật
 • Chất điều hoà sinh trưởng ở thực vật - Vai trò của Auxin
 • Các chất kích thích sinh trưởng thực vật. (Tổng hợp, phân giải auxin)
 • Sinh trưởng của các cơ quan, cơ thể.
 • Cơ quan tiến hành sinh trưởng của cây
 • Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.
 • Khái niệm sinh trưởng và phát triển
 • SINH HỌC 12

  1844886 Các dạng bệnh di truyền
  Có một nhóm đa dạng các bệnh lý và rối loạn gây ra do các đột biến gen và sự thay đổi bất thường của nhiễm sắc thể. Các rối loạn có bản chất di truyền và có thể chia làm 3 nhóm chính: Các Sai Hỏng đơn Gen Các sai hỏng đơn gen còn được gọi là các rối loạn di truyền Mendel (Mendelian disorders), các rối loạn đơn gen (monogenic disorders), hay...

  SINH HỌC 11

  Câu 67 : Giải thích thí nghiệm chứng minh vai trò của quang hoá
  Cho một lọ axit ascocbic (AH) dạng tinh thể (một chất khử mạnh), một lọ dung dịch methyl đỏ (MR - một chất oxi hoá mạnh), một lọ dung dịch clorophin vừa rút từ lá. Hãy bố trí một thí nghiệm để chứng minh vai trò quang hoá của clorphin. Trả lời. Có 6 thí nghiệm được bố trí trong 6 ống nghiệm : AH + MR + chiếu sáng...
 • CÂU 66. Thế nào là hệ số sử dụng năng lượng ánh sáng ?
 • Câu 65. Người ta đo cường độ quang hợp của một cành lá theo phương pháp sau :
 • Câu 64. Thiết lập các mối quan hệ trao đổi chất và năng lượng giữa:
 • Câu 63. Để phân biệt cây C3 và cây C4, người ta đẫ tiến hành các thí nghiệm sau:
 • Câu 62. Người ta sử dụng điểm bù ánh sáng để xác định cây ưa bóng và cây ưa sáng. Hãy nêu nguyên tắc của phương pháp này ?
 • Câu 61. Năng suất quang hợp là gì ?
 • Câu 60 . Cường độ quang hợp là gì ?
 • CÂU 59. Hãy so sánh ba quá trình cố định CO2 ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM :
 • CÂU 58. Có hai cây cà chua giống hệt nhau, ....
 • CÂU 57. Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính .....
 • CÂU 56. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG TRÊN QUAN ĐIỂM QUANG HỢP ?
 • CÂU 55. HÃY CHỨNG MINH MỐI LIÊN QUAN GIỮA QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG ?
 • CÂU 54. TRÌNH BÀY VỀ QUANG HỢP VÀ CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ?
 • CÂU 53. TRÌNH BÀY TÓM TẮT CƠ CHẾ QUANG HỢP ?
 • CÂU 52. TRÌNH BÀY VỀ BỘ MÁY QUANG HỢP Ở THỰC VẬT ?
 • CÂU 51. CHO BIẾT VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP ?
 • CÂU 50. Hãy viết phương trình pha sáng, pha tối, phương trình chung và cho biết ý nghĩa của các phương trình này ?
 • CÂU 49. TRÌNH BÀY KHÁI NIỆM QUANG HỢP ?
 • Câu 48. Trình bày về kĩ thuật trồng cây không cần đất ?
 • Câu 47. Hãy tính lượng phân bón nitơ cho một thu hoạch 15 tấn chất khô/ha
 • CÂU 46. Quá trình cố định nitơ khí quyển :
 • Câu 45. Cho các nguyên tố sau : N, P, K, S, Mg, Fe, Mn, Mo, Ca, Cl, Na, Cu . Hãy chọn các nguyên tố liên quan đến :
 • CÂU 44 . Thế nào là hút bám trao đổi ?
 • CÂU 43. Vấn đề bón phân hợp lí cho cây trồng được hiểu như thế nào? Cho ví dụ?
 • CÂU 42. Nhu cầu dinh dưỡng là gì?
 • CÂU 41. Trình bày quá trình biến đổi nitơ trong cây ?
 • CÂU 40. Trình bày các cơ chế hấp thụ khoáng ?
 • CÂU 39. Trình bày tóm tắt vai trò của các nguyên tố khoáng ?
 • CÂU 35. Trình bày khái niệm về các nguyên tố dinh dưỡng và phân loại ?
 • CÂU 38. Trình bày quá trình cố định nitơ khí quyển ?
 • CÂU 37. Vai trò của nitơ đối với thực vật ?
 • CÂU 36. Trình bày các cơ chế hấp thụ khoáng ?
 • CÂU 34. Thế nào là: thực vật ẩm sinh, trung sinh, hạn sinh ?
 • CÂU 33.
 • CÂU 33. Giải thích thí nghiệm sau :
 • CÂU 32. Cho một tế bào thực vật đã phát triển đầy đủ vào một dung dịch. Hãy cho biết:
 • CÂU 31. Khi nghiên cứu về Cân bằng nước và vấn đề tưới nước hợp lí cho cây trồng :
 • CÂU 30. Thế nào là áp suất trương nước ?
 • CÂU 29 . Thế nào là Hệ số héo ?
 • CÂU 28. Thế nào là Hạn sinh lí ?
 • CÂU 27 . Trình bày về cơ chế đóng mở khí khổng ?
 • CÂU 26. Hãy trình bày những hiểu biết về khí không?
 • CÂU 25 . Cường độ thoát hơi nước là gì ?
 • CÂU 24 . Thế nào là thoát hơi nước ?
 • CÂU 23. Thế nào là áp suất rễ ?
 • CÂU 22.
 • CÂU 21. Vì sao nói: Thoát hơi nước là một " tai hoạ tất yếu " ?
 • CÂU 20 . Thế nào là thế nước ?
 • CÂU 19. Thế nào là thấm và thẩm tích ?
 • CÂU 18. Thế nào là thẩm thấu và áp suất thẩm thấu Trả lời.
 • Câu 17. Thế nào là cân bằng nước và vấn đề hạn của cây trồng ?
 • CÂU 16. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng thoát hơi nước ?
 • CÂU 15. Hãy trình bày về quá trình dẫn truyền nước ở thực vật ?
 • CÂU 14. Nước thoát từ lá ra không khí theo hai con đường:
 • CÂU 13. Nước được hấp thụ từ đất vào cây qua rễ theo hai con đường:
 • CÂU 12. Hãy trình bày về nước liên kết và nước tự do ?
 • CÂU 11. Trình bày về các thể nước, dạng nước trong đất, trong cây và vai trò của nó ?
 • CÂU 10 . Hãy trình bày tóm tắt về quá trình hô hấp ở thực vật ?
 • CÂU 9 . Trình bày tóm tắt khái niệm quang hợp ?
 • CÂU 8. Thế nào là nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng ?
 • CÂU 6 . ATP là gì ?
 • CÂU 5. Hãy trình bày về enzym và cho một số ví dụ ?
 • CÂU 4. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng thể hiện ở các quá trình nào ?
 • CÂU 3. Thế nào là chuyển hoá năng lượng ?
 • CÂU 2. Vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất ?
 • CÂU 1. Thế nào là chuyển hoá vật chất ?
 • TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT
 • THỰC HÀNH TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA TIM ẾCH
 • ẢNH ĐẸP

  1834466 Tình bạn kỳ lạ của động vật
  Chó kết thân với mèo, hổ nhận nuôi lợn, ngựa chăm sóc nai, đó là những mối quan hệ đặc biệt nảy sinh từ những con vật cùng chung cảnh ngộ. Bea, con hươu cao cổ 3 tuổi và đà điểu Wilma đã trở thành đôi bạn thân tại vườn Busch ở Florida, Mỹ. (Ảnh: PA). Hổ con và chú lợn nằm ngủ cùng chuồng tại vườn thú Sriracha ở Thái Lan. (Ảnh: EPA). Anjna, tinh tinh 2,5 tuổi đùa nghịch cùng hổ trắng 21 ngày...
 • Sinh vật trong suốt
 • Sứa khổng lồ tràn đến Nhật Bản
 • Luôn mỉm cười như mực mỏ heo
 • Nhện tạo hình nộm để lừa kẻ thù
 • Những ông bố tận tụy nhất thế giới sinh vật
 • 13 loài động vật viễn cổ thần kỳ
 • Những động vật kỳ lạ ở Nam Cực
 • Hình ảnh cột khói núi lửa 'xuyên thủng' bầu trời
 • Những báu vật độc nhất vô nhị của Ai Cập
 • Sự hấp dẫn chết người trong thiên nhiên
 • 'Kết hôn' đồng giới bảo đảm nòi giống
 • Ấn tượng thế giới hoang dã
 • Khám phá cuộc sống ở nơi không có mùa hè
 • Những sinh vật khổng lồ dưới nước
 • Muôn vẻ khỉ đột trong thiên nhiên
 • Những sinh vật kỳ lạ dưới đại dương
 • Những sinh vật kỳ lạ dưới đáy đại dương (P2)
 • Các đám mây dị thường gây sửng sốt
 • Chiêm ngưỡng ảnh Macro độc đáo
 • 10 loài vật mới phát hiện nổi bật nhất
 • Dân Anh lại xôn xao vì vật thể bay lạ
 • Cuộc chiến khó tin giữa báo và cá sấu
 • Những bức ảnh động vật kinh điển
 • Tình cảm của bạn và người ấy như thế nào ?
 • Những động vật kỳ lạ !
 • Những hình ảnh vui về động vật
 • TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ
 • Đá bèo
 • LÀM THƠ XIN ĂN
 • Vay Tiền Chúa Liễu
 • LỄ TẾ SAO
 • MỪNG CHÚA THẮNG TRẬN
 • CÂY NHÀ LÁ VƯỜN
 • Trạng Chữa Bệnh
 • Chửi......Vua
 • Bà Chúa Mắc Lõm
 • Món Ngon Nhà Trạng
 • Ăn Trộm Mèo
 • Đá Gà Với Quan Thị
 • Lõm Quan Thị
 • ÔNG NỌ BÀ KIA
 • Trả Nợ Anh Lái Đò
 • MẸO TRẨY KINH
 • ĐƠN XIN CHÔN TRÂU
 • Ngọc Người
 • THỪA GIẤY VẼ VOI
 • TẤT CẢ ĐỀU CÂM ĐIẾC
 • Đối Đáp Với Đoàn Thị Điểm
 • Dòm Nhà Quan Bảng
 • PHẬT SAY
 • BÀ BANH HẾT CẢ LINH THIÊN
 • QUỲNH CÚNG THẦN HOÀNG
 • ĐẦU TO TẠ CHÚA LIỄU BA BÒ
 • TRẢ ƠN BÀ CHÚA LIỄU
 • CHÚA LIỄU MẮC LỠM
 • PHƠI SÁCH, PHƠI BỤNG
 • MIỆNG KẺ SANG
 • DÊ ĐỰC CHỬA
 • ĐẤT NỨT CON BỌ HUNG
 • ĐẦU TO BẰNG CÁI BỒ
 • Xin thầy hãy dạy cho con tôi
 • Thành công và thất bại
 • Tất cả là cuộc sống
 • Sức mạnh của Nụ cười
 • SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY
 • Khi ta yêu
 • NỤ CƯỜI
 • CÓ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ QUÊN TRONG CUỘC SỐNG
 • NÊN VÀ KHÔNG NÊN
 • HÃY YÊU THA THIẾT
 • HÃY CẢM ƠN
 • ĐỪNG
 • DỄ VÀ KHÓ
 • Bạn thân và người quen
 • 3 điều giá trị trong cuộc sống