MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 67 : Giải thích thí nghiệm chứng minh vai trò của quang hoá

         Cho một lọ axit ascocbic (AH) dạng tinh thể (một chất khử mạnh), một lọ dung dịch methyl đỏ (MR - một chất oxi hoá mạnh), một lọ dung dịch clorophin vừa rút từ lá. Hãy bố trí một thí nghiệm để chứng minh vai trò quang hoá của clorphin.

     Trả lời.

     Có 6 thí nghiệm được bố trí trong 6 ống nghiệm :

AH + MR + chiếu sáng

AH + MR + Clorophin + chiếu sáng

MR + Clorophin + chiếu sáng

AH + MR + tối

AH + MR + Clorophin + tối

MR + Clorophin + tối

     Tất cả 6 ống nghiệm này đều có màu đỏ- màu của methyl dạng oxi hoá.

     Kết quả là sau một thời gian, khoảng 10 - 15 phút, chỉ có ống nghiệm thứ 2 màu đỏ sẽ chuyển sang màu lục, màu của clorophin, do methyl mất màu vì bị khử bởi electơron từ AH, do clorophin được chiếu sáng đã làm được nhiệm vụ quang hoá, tức là làm chất truyền electơron trung gian. Thí nghiệm 1, AH không thể khử được MR vì thế năng khử và thế năng oxi hoá cách nhau rất xa. Các thí nghiệm còn lại, hoặc vì không có chất cho electơron, hoặc vì clorophin không được chiếu sáng, nên methyl không bị khử.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 09:11 27/08/2009
Số lượt xem: 2447
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến