MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > DI TRUYỀN HỌC >

Mendel

menden_1_400

Gregor Johann Mendel (20 tháng 7, 1822[1] – 6 tháng 1, 1884) là một nhà khoa học, một linh mục người Áo, ông được coi là "cha đẻ của di truyền hiện đại" vì những nghiên cứu của ông về đặc điểm di truyền của đậu Hà Lan. Mendel chỉ ra rằng đặc tính di truyền tuân theo những quy luật nhất định, ngày nay chúng ta gọi là Định luật Mendel. Nội dung định luật của ông rất đơn giản, tuy nhiên, khi ông còn sống, ý nghĩa và tầm quan trọng trong các công trình nghiên cứu của ông không được công nhận, người ta cũng không quan tâm đến các nghiên cứu của ông. Đến tận đến thế kỷ 20 các kết luận của ông mới được công nhận, khi đó ông được tôn vinh như là nhà khoa học thiên tài, một danh hiệu ông xứng đáng được nhận từ lúc sinh thời. Ngày nay người ta vẫn xem năm 1866 là mốc đánh dấu cho sự ra đời của Di truyền học và Mendel là cha đẻ của ngành này.

Tiểu sử

Mendel sinh ra trong một gia đình nói tiếng Đức ở Hynčice thuộc Đế chế Áo (nay là Cộng hòa Séc). Ông là con trai của Anton và Rosine Mendel. Trong thời thơ ấu, Mendel làm việc như một thợ làm vườn, nghiên cứu về cách nuôi ong. Nhờ sự tiến cử của giáo viên dạy vật lý của ông tên Friedrich Franz, ông được nhận vào học tại một tu viện ở Brno năm 1843. Năm 1851 ông được gửi tới Đại học tổng hợp Vienna để nghiên cứu, ở đây ông nghiên cứu về toán học và khoa học. Năm 1853 ông quay về tu viện và trở thành một giáo viên, chủ yếu giảng dạy về vật lý.

Việc khẳng định các công trình nghiên cứu của Mendel

 Vào năm 1900 đã sảy ra một sự kiện quan trọng: ba nhà khoa học Hugo de Vries người Hà Lan, Carl Correns người Đức và Erich von Tschermak làm việc độc lập với nhau, đã tình cờ đọc được các báo cáo của Mendel. Họ tiến hành lặp lại các thí nghiệm thực vật và đều nhận thấy tính đúng đắn của Định luật Mendel.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 07:54 22/08/2009
Số lượt xem: 3146
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến