MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > SINH HỌC 11 >

Câu 65. Người ta đo cường độ quang hợp của một cành lá theo phương pháp sau :

       Đặt cành lá vào trong bình thuỷ tinh kín và đem chiếu sáng 20 phút. Sau đó lấy cành lá ra khỏi bình và cho vào bình 20 ml Ba(OH)2, lắc đều để dung dịch kiềm này hấp thụ hết CO2 trong bình. Sau đó trung hoà Ba(OH)2 còn lại bằng HCl. Cũng làm như vậy với bình kiểm tra (Bình không chứa cành lá). Kết quả như sau: Bình thí nghiệm dùng hết 16 ml HCL, bình kiểm tra hết 10 ml

       Hãy giải thích nguyên tắc của phương pháp đo cường độ quang hợp nói trên và tính cường độ quang hợp của cành lá (mg CO2 / dm2 lá. giờ). Biết rằng : 1ml HCl tương ứng với 0,6 mg CO2, diện tích cành lá: 80 cm2.

Trả lời.

       Nguyên tắc của phương pháp xác định hàm lượng CO2 trong bình:

      CO2 + Ba(OH)2  ----> BaCO3 + H2O

      Ba(OH)2 +  HCl  ---->  BaCl2 + H2O

          Từ lượng HCl sẽ tính được lượng CO2 trong bình.

      Gọi cường độ quang hợp là Pn ta có công thức tính như sau:

Pn  =    (( 16 - 10 ) . 0,6 . 100 . 60)/20.80  = 13,5 mg CO2 / dm2.giờ  
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 10:19 25/08/2009
Số lượt xem: 6906
Số lượt thích: 1 người (Lê Trọng Khánh, Mai Van Sy)
 
Gửi ý kiến