MENU

Một số hình ảnh về con sứa biển

8019424 Những con sứa phát quang...

CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

402371 Một trong những đặc điểm nổi bật của sự sống là có tổ chức phức tạp gồm nhiều cấp tương tác với nhau và tương tác với môi trường sống. Người ta thường chia hệ sống thành các cấp tổ chức chính từ thấp đến cao như tế bào, cơ thể, quần thể, loài, quần xã, hệ sinh thái – sinh quyển. I. Cấp tế bào Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. Tất cả vi khuẩn, nguyên sinh vật, nấm, thực vật cũng như...

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

402339 Màng sinh chất có chức năng kiểm soát sự vận chuyển các chất và trao đổi thông tin giữa tế bào và môi trường. Các chất cũng như các phân tử có thể vận chuyển qua màng về cả hai phía theo 3 phương thức: thụ động, chủ động (tích cực), xuất nhập bào. I. VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG Các chất hoà tan trong nước sẽ được vận chuyển qua màng theo građien nồng độ (từ nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp – cơ chế khuếch tán)....

TẾ BÀO NHÂN THỰC

402344 A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC Tế bào động vật, thực vật, nấm… là tế bào nhân thực: có màng nhân, có các bào quan khác nhau mà mỗi bào quan có cấu trúc phù hợp với chức năng chuyên hoá của mình, tế bào chất được chia thành nhiều ô nhỏ nhờ hệ thống màng. * Hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật, tế bào thực vật và cho biết điểm giống và khác nhau giữa hai loại tế bào...

THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NHẬN BIẾT MỘT SỐ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO

402348 I. MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: - Nhận biết một số thành phần khoáng của tế bào như: K, S, P… - Nhận biết một số chất hữu cơ của tế bào như cacbohiđrat, lipit, prôtêin. - Biết cách làm một số thí nghiệm đơn giản II. CHUẨN BỊ 1. Nguyên liệu Khoai lang, xà lách (hoặc đậu côve, cải bắp), sữa, dầu ăn, hồ tinh bột, lạc nhân, lòng trắng trứng, dứa tươi, gan lợn hoặc gan gà tươi, thịt lợn...

AXIT NUCLÊIC

402351 Axit nuclêic gồm có ADN (axit đêôxiribônuclêic) và ARN (axit ribônuclêic). Axit nuclêic là pôlinuclêôtit, được tạp thành do các nuclêôtit kết hợp với nhau theo nguyên tắc đa phân nhờ liên kết phôtphođieste. I. CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG ADN 1. Nuclêôtit – đơn phân của ADN Bazơ nitơ có 4 loại là A: Ađênin; G: Guanin; T: Timin; X: Xitôzin 2. Cấu trúc ADN ADN tồn tại chủ yếu trong nhân tế bào và cũng có ở ti thể, lạp thể trong tế bào chất. Đó là một...

PRÔTÊIN

402355 Prôtêin là hợp chất hữu cơ quan trọng đặc biệt đối với cơ thể sống. Các loại prôtêin đơn giản chỉ gồm các axit amin. Các loại prôtêin phức tạp hơn có liên kết thêm với các nhóm bổ sung. Prôtêin chiếm tới trên 50% khối lượng khô của tế bào và là vật liệu cấu trúc của tế bào. I. CẤU TRÚC CỦA PRÔTÊIN 1. Axit amin – đơn phân của prôtêin Trong tự nhiên có 20 loại axit amin khác nhau. Các axit amin này có cấu tạo...

CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT

402360 Các hợp chất hữu cơ trong cơ thể sống thường có cấu tạo rất phức tạp, khối lượng phân tử lớn hơn và rất đa dạng. Có 4 loại đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu tạo nên mọi loài tế bào của cơ thể là cacbohiđrat, lipit, prôtêin và các axit nuclêic. I. CACBOHIĐRAT (SACCARIT) Cacbohiđrat là các chất hữu cơ được cấu tạo từ C, H, O theo công thức chung (, trong đó tỉ lệ giữa H và O là 2 : 1 (giống như tỉ...

CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO

402362 I. CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC CẤU TẠO NÊN TẾ BÀO 1. Những nguyên tố hoá học của tế bào Trong số 92 nguyên tố hoá học có trong thiên nhiên, có khoảng 25 nguyên tố (O,C, H, N, Ca, P, K, S, Cl, Na, Mg, Fe…) cấu thành nên các cơ thể sống. Như vậy, ở cấp độ nguyên tử, giới vô cơ và giới hữu cơ là thống nhất. 2. Các nguyên tố đa lượng, vi lượng Nguyên tố đa lượng là các nguyên tố mà lượng chứa...

GIỚI KHỞI SINH, NGUYÊN SINH VÀ GIỚI NẤM

402367 I. Giới khởi sinh (monera) Thuộc giới Khởi sinh có vi khuẩn là những sinh vật bé nhỏ có kích thước hiển vi (từ 1 - 3μm) cấu tạo bởi tế bào nhân sơ, là những sinh vật cổ sơ nhất xuất hiện khoảng 3,5 tỉ năm trước đây. Chúng sống khắp nơi, trong đất, nước, không khí; phương thức dinh dưỡng rất đa dạng: hoá tự dưỡng, quang tự dưỡng, hoá dị dưỡng và quang dị dưỡng. Nhiều vi khuẩn sống kí sinh trong các cơ thể khác. Vi...

GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT

402368 I. Các giới sinh vật 1. Khái niệm về giới sinh vật Giới (Regnum) được xem như đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Có bao nhiêu giới sinh vật? Đó là câu hỏi khó trả lời chính xác. Vào thế kỉ XVIII ông tổ của ngành phân loại học Cac Linê chia tất cả sinh vật thành 2 giới là: giới Thực vật và Động vật. Giới Thực vật bao gồm những sinh vật mà tế bào của...

GIỚI THỰC VẬT

402365 I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIỚI THỰC VẬT 1. Đặc điểm về cấu tạo Giới Thực vật gồm những sinh vật nhân thực, đa bào. Cơ thể của chúng gồm nhiều tế bào được phân hoá thành nhiều mô và cơ quan khác nhau. Tế bào thực vật có thành xenlulôzơ, nhiều tế bào chứa lục lạp. 2. Đặc điểm về dinh dưỡng Đa số tế bào thực vật, đặc biệt là tế bào lá có nhiều lục lạp chứa sắc tố clorophyl nên có khả năng tự dưỡng nhờ...

GIỚI ĐỘNG VẬT

402363 I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT 1. Đặc điểm về cấu tạo Giới Động vật gồm những sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể gồm nhiều tế bào phân hoá thành các mô, các cơ quan và hệ cơ quan khác nhau. Đặc biệt là động vật có hệ cơ quan vận động và hệ thần kinh. 2. Đặc điểm về dinh dưỡng và lối sống Động vật không có khả năng quang hợp, chúng sống dị dưỡng nhờ chất hữu cơ sẵn có của các cơ...

TẾ BÀO NHÂN SƠ

402345 I. KHÁI QUÁT VỀ TẾ BÀO Rôbớc Húc (Robert Hook) là người đầu tiên mô tả tế bào vào năm 1665, khi ông sử dụng kính hiển vi để quan sát lát mỏng của cây bấc. Vài năm sau, nhà tự nhiên học người Hà Lan Antôni Van Lơvenhuc (Antonie Van Leeuwenhoek) đã quan sát các tế bào sống đầu tiên. Năm 1838, Matias Slâyđen (Mathias Schleiden) khi nghiên cứu các mô thực vật đã đưa ra học thuyết về tế bào: tất cả các cơ thể thực vật đều...

CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG

402333 I. KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG * Hãy kể tên một vài dạng năng lượng mà em đã biết? Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công. Có nhiều dạng năng lượng khác nhau như: điện năng, quang năng, cơ năng, hoá năng, nhiệt năng… Dựa vào nguồn cung cấp năng lượng thiên nhiên ta có thể phân biệt năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước… Thế năng là trạng thái tiềm ẩn của năng lượng (nước hay...

NGUYÊN PHÂN

402295 I. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Khi tế bào ở kì trung gian, sự tái bản của ADN dẫn đến sự nhân đôi của nhiễm sắc thể được diễn ra ở trong nhân. Khi kết thúc kì này, tế bào tiến hành nguyên phân. Trong quá trình nguyên phân diễn ra sự phân chia nhân và phân chia tế bào chất. 1. Sự phân chia nhân Sự phân chia nhân tế bào diễn ra qua 4 kì: kì đầu (kì trước), kì giữa, kì sau và kì cuối. Quá trình phân...

GIẢM PHÂN

402292 I. NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA GIẢM PHÂN Giảm phân là hình thức phân bào diễn ra ở tế bào sinh dục chín, gồm 2 lần phân bào liên tiếp nhưng nhiễm sắc thể chỉ nhân đôi có một lần ở kì trung gian trước lần phân bào I (giảm phân I). Lần phân bào II (giảm phân II) diễn ra sau một kì trung gian rất ngắn. 1. Giảm phân I Lần phân bào I của giảm phân có những diễn biến cơ bản sau đây: Ở kì...

SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

402262 I. SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ 1. Phân đôi Hầu hết vi khuẩn sinh sản bằng cách nhân đôi (hình 39.1). Trong quá trình này, mỗi tế bào tăng lên về kích thước, tạo nên thành và màng, tổng hợp mới các enzim và ribôxôm đồng thời nhân đôi ADN. Sau khi tế bào đạt gấp đôi chiều dài (nếu là trực khuẩn) hoặc gấp đôi đường kính (nếu là cầu khuẩn), 1 vách ngăn sẽ phát triển tách 2 ADN giống nhau và tế bào chất...