MENU

Gốc > Bài viết > KIẾN THỨC SINH HỌC > DI TRUYỀN HỌC >

Đề và đáp án thi Đại học 2009

Click the image to open in full size.


Đây là ảnh đã được thay đổi. Click vào đây để xem ảnh với kích thước chuẩn 1017x1439.
Click the image to open in full size.

Đây là ảnh đã được thay đổi. Click vào đây để xem ảnh với kích thước chuẩn 1017x1439.
Click the image to open in full size.

Đây là ảnh đã được thay đổi. Click vào đây để xem ảnh với kích thước chuẩn 1017x1439.
Click the image to open in full size.

Đây là ảnh đã được thay đổi. Click vào đây để xem ảnh với kích thước chuẩn 1017x1439.
Click the image to open in full size.

Đây là ảnh đã được thay đổi. Click vào đây để xem ảnh với kích thước chuẩn 1017x1439.
Click the image to open in full size.

   
Click the image to open in full size.
Nhắn tin cho tác giả
Bùi Đình Đường @ 17:39 09/07/2009
Số lượt xem: 1241
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến