MENU

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Văn Sáng
Giới tính Nam
Website https://sangdennh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huệ
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục
Giới thiệu Giáo viên: Đỗ Văn Sáng, giảng dạy môn thể dục Trường THCS Nguyễn Huệ Chiến Sĩ Thi Đua Tỉnh Quảng Nam Năm 2009
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 2308 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 198 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 876 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 103392 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này