MENU

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Hoàng Phú
Giới tính Nam
Website https://hoangphu1972.violet.vn
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trường Tiểu học Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu
Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
Tỉnh/thành Nghệ An
Giới thiệu Đạt CSTĐ cấp cơ sở, CSTĐ cấp tỉnh; được UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 753 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 482 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 252 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 110146 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này