MENU

Thông tin thành viên

746070.jpg";i:1;i:200;i:2;i:134;}}-photo
Họ và tên Bùi Đức Hạnh
Giới tính Nam
Website https://khotulieu.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Quản trị các trang: http://khotulieu.violet.vn http://thcs-leloi-quangtri.violet.vn http://violet.vn/camlo
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 414 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 172 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 723 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18199 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này