MENU

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/TuanNguyen01
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đào Duy Từ
Quận/huyện Thành phố Thanh Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh.Cốt cán thay SGK mới
Xác thực bởi Lê Trung Hưng, Nguyễn Xuân Đàn
Đã đưa lên 367 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5067 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 24 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 37987 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này