MENU

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://tuanhkd.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Khánh Đông
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu GV Gioi cap co so, cap Tinh 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007. GV gioi cấp quốc gia 2007-2008. chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh năm 2008-2009. CSTD cap co so Nam 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. CSTD Cấp Tỉnh 2013-2014. CSTD Cấp Cơ Sở 2014-2015
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 308 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 201 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1178 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75355 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này