MENU

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Bùi Thị Nguyệt Nga
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngangosv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đan Phượng
Quận/huyện Huyện Đan Phượng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giải nhì giáo viên giỏi Thành phố Hà Nội môn Sinh học, nhiều SKKN được xếp loại B Thành phố
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Đinh Hữu Thìn
Đã đưa lên 74 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2554 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17008 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này