MENU

Thông tin thành viên

229205.jpg";i:1;i:200;i:2;i:130;}}-photo
Họ và tên Ngô Sỹ Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mai Hoá
Quận/huyện Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu Giáo viên giảng dạy bộ môn Toán-Tin - Trường THCS Mai Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
Xác thực bởi Hoàng Thái Anh, Đoàn Thái An
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1766 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6899 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này