MENU

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Quang Van Hai
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quangvanhai
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa
Quận/huyện Huyện Tư Nghĩa
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Giới thiệu Học phổ thông trường THPT Vạn Tường, tốt nghiệp ĐH Quy Nhơn năm 2006. Tháng 09/2006 công tác tại trường THPT Đăkr'Lấp (Nay là trường THPT Phạm Văn Đồng và trường mới tách THPT Trường Chinh), từ tháng 11/2008 đến nay công tác tại trường THPT số 02 Tư Nghĩa - Quảng Ngãi. Hiện đang uản lí trang website về sinh học http://www.quangvanhai.net
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Hà, Trương Trung Việt
Đã đưa lên 128 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1292 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 74005 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này