MENU

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tống Văn Trân
Quận/huyện Huyện Ý Yên
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu Từng học đại học sư phạm Hà Nội Đang dạy tại THPT Tống Văn Trân Nam Định
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Chí Hiến
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 809 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1859 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này