MENU

Thông tin thành viên

162595.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phan Anh Cuong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Yên Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Tham gia k/c chống Mỹ cứu nước - Cố vấn Gd CPC - Huân Huy chương kháng chiến - Huy chương vì sự nghiệp GD...
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 250 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 374 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 485 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29798 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này