MENU

Thông tin thành viên

160281.jpg";i:1;i:139;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Vũ Hồng Vương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuhongvuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Tiên Lãng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu 9 năm là GVG cấp cơ sở và thành phố, chiến sĩ thi đua cấp sơ sở 2 năm liền (2006-2007 và 2007-2008), hai giải ba, một giải khuyến khích thành phố
Xác thực bởi Nguyễn Quang Tạo, Nguyên H Chiên
Đã đưa lên 248 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8214 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 78 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9555 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này