MENU

Thông tin thành viên

1310103.jpg";i:1;i:200;i:2;i:113;}}-photo
Họ và tên Bùi Văn Thông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/buithong70
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Cường
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tin học
Giới thiệu GV giỏi cấp Huyện; Chiến sỹ thi đua
Xác thực bởi Nguyễn Sỹ Hiệp, Trần Quang Hùng
Đã đưa lên 608 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 267 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 43 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30510 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này