MENU

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lưu Phi Hoàng
Giới tính Nam
Website https://phihoangyjut.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Y Jút
Quận/huyện Huyện Cư Kuin
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu giáo viên trường THPT YJUT-Cư Kuin-Đăklăk
Xác thực bởi Nguyễn Đình Hoàng, Trần Minh Triều
Đã đưa lên 207 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 927 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 221853 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này