MENU

Thông tin thành viên

1201015.jpg";i:1;i:186;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Website https://thay-tuan.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà Khánh Đông
Quận/huyện Huyện Đức Hòa
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu Bình thường thôi
Xác thực bởi Phạm Bùi Thanh Lam, Trương Thị Kim Tiến
Đã đưa lên 62 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 15 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 518 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 44265 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này