MENU

Thông tin thành viên

1155682.jpg";i:1;i:200;i:2;i:114;}}-photo
Họ và tên Ban Giám Hiệu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu Đây là thông tin đại diện của người đăng kí
Xác thực bởi Mai Văn Dũng, Huỳnh Đức Huy Bình
Đã đưa lên 187 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 410 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 26 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22825 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này