MENU

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Hoàng Giang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hotrotrekhiemthinh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ba Đình
Quận/huyện Thành phố Thanh Hóa
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Gia sư tiếng Anh Website riêng http://nguoikhiemthinh.com
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 352 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 161 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 448 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 558 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này