MENU

Xác định giới tính

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:39' 23-12-2008
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
SỰ DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
SỰ DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
I. Nhiễm sắcthể giới tính:
Nhiễm sắc thể của ruồi dấm :
Nhiễm sắc thể của người
SỰ DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
II. đặc điểm cặp nhiễm sắc thể giới tính:
Nhi?m s?c th? c?a ru?i d?m :
Nhi?m s?c th? c?a ngu?i (nam):
NST Ruồi đực ; NST Ruồi cái
SỰ DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
* Kiểu XX, XY : (ng­êi, §V cã vó…)
* Kiểu XY, XX: (bß s¸t, chim, Õch nh¸i…)
* Hệ thống X-Y :
III. Các hệ thống xác định giới tính
SỰ DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
* Hệ thống X-O: ch©u chÊu, bä xÝt…)
SỰ DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
* Hệ thống X-W : (gµ, b­ím, c¸…)
SỰ DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
* Kiểu ZZ- Z : (ong..)
SỰ DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
IV. Cơ chế xác định giới tính ở người:
SỰ DI TRUYỀN GIỚI TÍNH
Bài tập:
Bài tập 1:
P: XX x XY
Xác định tỉ lệ kiểu gen
Kiểu hình ở F1 ?
Bài tập 2:
P: XX x X0
Xác định tỉ lệ kiểu gen
Kiểu hình ở F1 ?
Giao tử P:
X
X
XX
XY
1 : 1
Y
X
O
X
XX
XO
1 : 1
 
Gửi ý kiến