MENU

Tương tác gen

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:38' 23-12-2008
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
CƠ CHế TƯƠNG tác GIữA CáC GEN TRONG Tế BàO
Tương tác gen
Sự tác động qua lại giữa các gen
Tương tác gen
Sự tác động qua lại giữa các gen
Một tính trạng thường là kết quả tác động tương hỗ của nhiều gen,
đồng thời một gen có thể ảnh hưởng lên nhiều tính trạng
Tương tác gen
I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng:
1.1 Tác đông bổ trợ
Bài tập:
PTC:
Giải thích như thế nào về kết quả trên ?
F1:
F2:
X
Tương tác gen
I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng:
Nếu gọi gen A và R là gen trội, thì gen lặn là a, r . Kiểu gen của P, F1,F2 như thế nào? viết sơ đồ lai, giải thích.
PTC:
Giao tử P:
F1:
Giao tử F1:
F2
rrAA
X RRaa
Tương tác gen
I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng:
Kết luận: Màu lông chuột được hình thành do tương tác kiểu bổ trợ.
Giải thích:
Tương tác gen
Kết quả một số trường hợp tác động nhiều gen lên một tính trạng:
Tương tác gen
Kết quả một số trường hợp tác động nhiều gen lên một tính trạng:
Tương tác gen
I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng:
b. Tác động cộng gộp:
Bài tập:
PTC:
Giải thích như thế nào về kết quả trên ?
X
?
F1:
F2:
Tương tác gen
I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng:
b. Tác động cộng gộp:
Tương tác gen
I. Tác động nhiều gen lên một tính trạng:
Quy luật:
Hai hay nhiều gen không alen, phân li độc lập, có thể cùng tác động với nhau hình thành một tính trạng.
Tuỳ dạng tương tác mà tỉ lệ kiểu hình ở F2 là biến dạng của công thức
Tổng quát (3 + 1)n
* ý nghĩa: ?
Tương tác gen
II. Tác động một gen lên nhiều tính trạng:
 
Gửi ý kiến