MENU

Trội không hoàn toàn

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:35' 23-12-2008
Dung lượng: 596.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Cơ chế hiện tượng
Trội không hoàn toàn
P:
F1:
F2:
Trội không hoàn toàn
I. Thí nghiệm
X
P :
F1 :
F2 :
II. Cơ chế
Trội không hoàn toàn
III. Bài tập
3.1 Bài tập 1
* Kiểu gen:
2 AA : 2 Aa
* Kiểu hình:
2 đỏ : 2 hồng
Trội không hoàn toàn
3.2 Bài tập 2
* Kiểu gen:
2 aa : 2 Aa
* Kiểu hình:
2 trắng : 2 hồng
Trội không hoàn toàn
 
Gửi ý kiến