MENU

Trò chơi Ai là triệu phú

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:18' 11-01-2009
Dung lượng: 482.5 KB
Số lượt tải: 513
Số lượt thích: 0 người
AI LÀ TRIỆU PHÚ
LIÊN ĐỘI
TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG
AI LÀ TRIỆU PHÚ
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
BẮT ĐẦU ĐI TÌM
AI LÀ TRIỆU PHÚ
Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ?
B. 2
A. 1
C. 3
D. 4
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau đây ?
A. Hiđro
B. Cacbonic
C. Oxi
D. Ozon
Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau đây ?
C. Oxi
B. Cacbonic
D. Ozon
A. Hiđro
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có tất cả bao nhiêu trường THCS ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có tất cả bao nhiêu trường THCS ?
B. 2
C. 3
A. 1
D. 4
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 4 : Truyện Kiều là tác phẩm nổi tiếng của tác giả nào ?
A. Nguyễn Khuyến
B. Nguyễn Du
C. Nguyễn Trãi
D. Nguyễn Bính
Câu 4 : Truyện Kiều là tác phẩm nổi tiếng của tác giả nào?
B. Nguyễn Du
A. Nguyễn Khuyến
C. Nguyễn Trãi
D. Nguyễn Bính
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 5 : Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào ?
A. 19-05-1889
B. 19-05-1890
C. 15-09-1890
D. 19-05-1891
Câu 5 : Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào ?
B. 19-05-1890
A. 19-05-1889
D. 19-05-1891
C. 15-09-1890
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 6 : Tác phẩm “Dế Mèn phiên lưu ký” của nhà văn nào ?
A. Thạch Lam
B. Tô Châu
C. Tô Hoài
D. Nam Cao
Câu 6: Tác phẩm “Dế Mèn phiên lưu ký” của nhà văn nào ?
C. Tô Hoài
A. Thạch Lam
B. Tô Châu
D. Nam Cao
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 7 : Quân đội Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào?
A. 22-12-1943
B. 22-12-1944
C. 22-12-1945
D. 22-12-1946
Câu 7 : Quân đội Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào ?
B. 22-12-1944
A. 22-12-1943
C. 22-12-1945

D. 22-12-1946 4
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 8 : Trường THCS Bình Giang được tách ra từ trường PTCS Bình Giang tháng năm nào ?
A. Tháng 9 năm 2000
B. Tháng 9 năm 2001
C. Tháng 9 năm 2002
D. Tháng 9 năm 2003
Câu 8 : Trường THCS Bình Giang được tách ra từ trường PTCS Bình Giang tháng năm nào ?
C. Tháng 9 năm 2002
A. Tháng 9 năm 2000
B. Tháng 9 năm 2001
D. Tháng 9 năm 2003
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 9 : Khi nấu nước ở trên núi và ở đồng bằng thì ở đâu sôi mau hơn ?
A. Bằng nhau
B. Đồng bằng
C. Trên núi
D. Tất cả đều sai
Câu 9 : Khi nấu nước ở trên núi và ở đồng bằng thì ở đâu sôi mau sôi hơn ?
C. Trên núi
A. Bằng nhau
B. Đồng bằng
D. Tất cả đều sai
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 10 : Rừng U Minh Thượng Kiên Giang không thuộc địa giới huyện nào ?
A. An Minh
B. An Biên
C. Vĩnh Thuận
D. Gò Quao
D. Gò Quao
A. An Minh
B. An Biên
C. Vĩnh Thuận
Câu 10 : Rừng U Minh Thượng Kiên Giang không thuộc địa giới huyện nào ?
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 11 : Huyện Hòn Đất hiên nay có bao nhiêu xã và thị trấn ?
A. 11
B. 12
C. 14
D. 13
Câu 11 : Huyện Hòn Đất hiên nay có bao nhiêu xã và thị trấn ?
C. 14
A. 11
B. 12

D. 13
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 12 :
A.
B.
C.
D.
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 13 :?
A.
B.
C.
D.
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 14 :?
A.
B.
C.
D.
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 15 :?
A.
B.
C.
D.
15
9
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
3
2
1
Chúc Mừng Bạn
Triệu phú kiến thức của Liên Đội trường THCS Bình Giang
Triệu phú kiến thức của Liên Đội trường THCS Bình Giang
Triệu phú kiến thức của Liên Đội trường THCS Bình Giang
HẸN GẶP LẠI
HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến