MENU

tổng hợp và phân dạng bài tập di truyền của Menđen.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Quyên (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:56' 23-09-2009
Dung lượng: 137.5 KB
Số lượt tải: 841
Số lượt thích: 1 người (lê hằng)
CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN

A/ QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENĐEN
1/ Phép lai một cặp tính trạng
Bài 1/ Khi nghiên cứu sự di truyền màu sắc quả cà chua ngưới ta đã tiến hành các phép lai và thu được các kết quả sau:
Phép lai
Kết quả F1

1/ Quả đỏ x quả trắng
F1: 116 quả đỏ : 120 quả trắng

2/ Quả đỏ x quả đỏ
F1:100% quả đỏ

3/ Quả đỏ x quả trắng
F1: 100% quả đỏ

4/ Quả trắng x quả trắng
F1: 100% quả trắng

5/ Quả đỏ x quả đỏ
F1: 75% quả đỏ : 25% quả trắng

- Xác định tính trạng trội lặn, quy ước và viết sơ đồ lai?
Bài 2/ Khi lai giữa hai giống hoa, hoa đỏ x hoa trắng, F1 thu được đồng loạt các cây hoa hồng. Tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn ở F2 thu được tỉ lệ 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng.
1/ Màu sắc hoa được di truyền theo quy luật nào?
2/ Biện luận và viết sơ đồ lai từ P -> F2?
3/ Nếu cho các cây hoa hồng thụ phấn với các cây hoa đỏ và hoa trắng thì kết quả phân li đời sau như thế nào? Viết sơ đồ lai minh hoạ?
Biết mỗi gen quy định một tính trạng và nằm trên NST thường.
Bài 3/ Ở người tínhtrạng da thiếu sắc tố ( bạch tạng) gây ra do gen lặn (b), gen trội (B) quy định tính trạng da bình thường. Các gen nằm trên NST thường.Trong một gia đình bố, mẹ bình thường sinh ra một người con bị bạch tạng.
1/ Đứa con thứ hai của họ có thể bị bạch tạng không? Nếu có thì xác suất là bao nhiêu?
2/ Lần sinh thứù ba là sinh đôi khác trứng, xác suất của hai đứa trẻ về cặp tính trạng trên là như thế nào?
Bài 4/ Ở thỏ gen B quy định tính trạng lông đen là trội hoàn toàn so với gen b quy định tính trạng lông trắng, các gen nằm trên NST thường. Cho giao phối giữa hai thỏ đen dị hợp tử.
1/ Tính xác suất của lứa đầu tiên có 3 thỏ con sinh ra theo thứ tự 1 đen : 1 trắng : 1 đen và theo thứ tự 1 trắng : 1 đen : 1 trắng.
2/ Tính xác suất sinh 3 con gồm 2 đen : 1 trắng không theo thứ tự
3/ Cho một thỏ đen ở F1 lai trở lại với thỏ đen ở thế hệ P. Tính xác suất của thỏ trắng có thể sinh ra từ sự lai trở lai này?
Bài 5/ Bố có nhóm máu A, mẹ có nhóm máu O ông nội có nhóm máu B bà nội có nhóm máu AB.
1/ Tính xác suất đứa con đầu lòng của bố mẹ trên sẻ là con trai có nhóm máu A?
2/ Nếu họ muốn sinh hai con trai có nhóm máu O và một con gái có nhóm máu A thì xác suất thực hiện mong muốn đó là bao nhiêu?
Bài 6/ Ở loài ruồi rấm màu sắc thân do một loại gen nằm trên NST thường quy định, khi theo giỏi sự sinh sản của một cặp ruồi thân xám ( 1 đực : 1 cái), người ta thấy đàn con của chúng có cả ruồi thân xám lẫn ruồi thân đen.
1/ cho biết tính trạng nào là trội tính trạng nào là lặn?
2/ Nếu đàn ruồi con nói trên gồm 620 con thì số ruồi con mỗi loại là bao nhiêu? Giả sử số ruồi con trên thực tế bằng số ruồi con trên lý thuyết.
3/ Cho một ruồi đực giao phối với ba ruồi cái A,B,C
Với ruồi cái A thu được toàn ruồi thân xám
Với ruồi cái B thu được tỉ lệ 1 xám : 1 đen
Với ruồi cái C thu được tỉ lệ 3 xám : 1 đen
Cho biết kiểu gen của ruồi đực và ba ruồi cái A,B,C?
Bài 7/ Ở bò gen D quy định lông đen là trội so d quy định lông vàng. Khi cho bò đực đen x bò cái 1 lông vàng thì được 1 con bê đen. Củng con bò đực đen ấy giao phối với con bò cái thứ 2 có lông đen thì thu được 1 con bê đen với bò cái 3 thì thu được 1 con bê vàng. Xác định kiểu gen của tất cả các con bò bê nêu trên.
Bài 8. Bệnh Galactomia là bệnh do đột biến gen lặ trên NST thường. Một cặp vợ chồng lo ngạy khi sinh con, khi người vợ có vợ mắc bệnh và chồng có bố mắc bệnh, ngoài ra trong hai gia đình này mọi người đều bình thường.
Tính xác suất để cặp vợ chồng có con trai đầu lòng mắc bệnh
Tính xác suất để
 
Gửi ý kiến