MENU

Thực hành VSV

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:02' 23-12-2008
Dung lượng: 33.3 MB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Bài 25

Thực hành lên men
êtilic và lactic
1
2
3
4
Lên men rượu bằng dung dịch đường vàng 10% sau 24 giờ.

1: Bột bánh men
2: Bột bánh men có ống Duham
3: Nấm men MN7
4: Nấm men MN7 có ống Duham
Bài 29
Quan sát một số
vi sinh vật
Các bước làm thí nghiệm
Quan sát VK trong miệng
- Dùng tăm tre lấy 1 ít bựa răng
- Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính
- Cho bựa răng lên giọt nước
- Tạo dd huyền phù
- Quan sát dưới kính hiển vi
Quan sát nấm men
- Dùng pipet nhỏ 1 giọt dd chứa nấm men lên lam kính
- Đậy lamen
- Quan sát dưới kính hiển vi
Các bước làm thí nghiệm
QS VK lên men lăctic
- Dùng pipet nhỏ 1 giọt dd chứa vi khuẩn lăctic lên lam kính
- Đậy lamen
- Quan sát dưới kính hiển vi
- Vẽ hình
Quan sát nấm men
- Dùng pipet nhỏ 1 giọt dd chứa nấm men lên lam kính
- Đậy lamen
- Quan sát dưới kính hiển vi
Các bước làm thí nghiệm
Nhuộm đơn phát hiện tế bào nấm men
- Lấy một ít nấm mem hoặc váng dưa thả vào dung dịch đường 10% trước 2 - 3 giờ
- Nhỏ 1 giọt dung dịch chứa nấm men (VK) lên lam kính
- Hong khô trên ngọn lửa đèn cồn hoặc tự nhiên (cách xa ngọn lửa)
- Đặt miếng giấy lọc lên tiêu bản và nhỏ giọt dung dịch thuốc nhuộm lên tiêu bản để 20 - 30 giây
- Rửa nhẹ tiêu bản bằng nước cất, hong khô và soi kính
x.1000
Vi khuẩn lên men dấm Acetobacter
x.1000
Vi khuẩn lên men lactic Lactobacillus sp
x.1000
x.100
x.100
x.1000
x.1000
Nấm men Saccharomyces cerevisiae Sb
x.1000
x.400
x.1000
x.1000
Nấm mốc: Penicillium sp.
x.100
Bào tử nấm Penicillium sp.
x.1000
Nấm mốc: Penicillium sp.
x.100
Nấm men Saccharomyces cerevisiae MN7
Nhuộm bằng mực xanh Thiên Long
x.1000
Nấm men Saccharomyces cerevisiae MN7
Nhuộm bằng mực xanh Thiên Long
x.1000
x.400
x.1000
Cầu khuẩn sp nhuộm bằng mực xanh Thiên Long
Trực khuẩn sp trong nước bọt nhuộm bằng mực xanh Thiên Long
 
Gửi ý kiến