MENU

bai 13 ( Thanh tra) anh huong cua MT len su BH cua gen

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Hà Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:23' 28-09-2009
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
1
2
Tính trạng của Mendel: Hoa đỏ ĐK nào cũng cho Hoa đỏ
3
VD1
Toàn thân lông trắng
Tai, bàn chân, đuôi, mõm lông đen
TNoCM: Cạo lông trắng trên lưng + buộc đá lạnh
KQ: Ở lưng lông mọc có màu đen
Tại sao ?
KG ------- >KH ≠
?
T0 cơ thể
Thỏ Himalaya
4
Cùng KG ---------->KH ≠
VD2
pH
5
Kiểu gen 1
MT 1  KH 1
MT 2  KH 2
MT 3  KH 3
………………
MT n  KH n
Mức phản ứng
6
KG1 + MT1  KH1
tốt 47 tạ/ha
KG1 + MT2  KH2
BT 24 tạ/ha
……
…….
KG1 + MTn  KHn
….. ….. tạ/ha
7
8
Câu 1:
Kiểu hình của một cơ thể phụ thuộc vào.
Kiểu gen
Điều kiện môi trường
Kiểu gen và điều kiện môi trường
Các tác nhân đột biến trong môi trường và quy luật di truyền chi phối các tính trạng.
Đúng
A
B
C
D
9
A
B
C
D
Câu 2:
Một tính trạng của môi trường được hình thành do
Hoàn toàn do kiểu gen qui định
Điều kiện môi trường
Tương tác KG và MT
Cả 3 khả năng trên đều đúng
Đúng
10
A
B
C
D
Câu 3:
Trong những ĐK thích hợp nhất, lợn Ỉ 9 tháng tuổi = 50 kg, lợn Đại bạch ở 9 tháng tuổi đã = 90 kg. KQ này nói lên:
TT cân nặng ở lợn Đại bạch do nhiều gen chi phối hơn ở lợn Ỉ
TT cân nặng ở giống lợn Đại bạch có mức phản ứng rộng hơn so với lợn Ỉ.
Vai trò của MT trong việc quyết định cân nặng của lợn
Vai trò của KT nuôi dưỡng trong việc quyết định cân nặng của lợn.
Đúng
11
A
B
C
D
Câu 4:
Điều nào sau đây không đúng với thường biến
DT được
Phát sinh trong đời cá thể không do biến đổi KG
Phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường
Là những biến đổi KH có cùng KG
Đúng
12
A
B
C
D
Câu 6:
Sự phụ thuộc của tính trạng vào KG ntn?
Tính trạng số lượng phụ thuộc chủ yếu vào KG
Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào KG
Tính trạng chất lượng ít phụ thuộc chủ yếu vào KG
Bất kỳ loại tính trạng nào cũng phụ thuộc vào KG
Đúng
 
Gửi ý kiến