MENU

sinh hoc 11, tu lieu quy ( dai cuong)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Anh Hoàng
Ngày gửi: 19h:34' 24-09-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
Chương 3- Quang hợp và hô hấp ở thực vật
Quang hợp và hô hấp gồm các phản ứng oxid hoá-khử
Quang hợp: tổng hợp nhờ ánh sáng, khử CO2 thành đường dưới ánh sáng, phóng thích O2 từ nước
Hô hấp: oxid hoá đường để tạo năng lượng (NADH, ATP) và các tiền chất cho các sinh tổng hợp
* giai đoạn "sáng" (màng thylakoid): tạo NADPH và ATP
* giai đoạn "tối" (stroma): khử CO2 thành glucid
Quang hợp xảy ra ở lá, gồm 2 giai đoạn:
Giai đoạn sáng cần ánh sáng và sắc tố tập trung trong các quang hệ : dlt a và các sắc tố phụ (dlt b, carotenoid.) giúp phổ hấp thu rộng hơn
Giai đoạn tối: chu trình Calvin (C3): cố định (Rubisco) và đồng hoá CO2
Cơ chế tập trung CO2 ở cây C4
Cơ chế tập trung CO2 ở cây C4
Cơ chế tập trung CO2 ở cây C.A.M.
Sự chuyển vị sản phẩm đồng hoá
?Khuếch tán CO2
* vào khoảng gian bào
* qua màng để vào tế bào
* qua cytosol và vào stroma
? Sự di chuyển trong libe từ nơi xuất (lá) tới nơi nhận (rễ, lá non.) theo cơ chế dòng khối
Sự chuyển vị sản phẩm đồng hoá
Chuyển vị trong libe theo cơ chế dòng khối
Hô hấp tế bào
Pasteur (1857): con men rượu thu O2 & phóng thích CO2: hô hấp.
Cạn O2: tạo ethanol & thoát CO2: lên men (ngừng khi rượu 9 - 18%).
Sự lên men rượu cũng xảy ra ở thực vật.
Hiệu ứng Pasteur: men rượu tiêu thụ nhiều glucoz trong lên men.
Ứng dụng hiệu ứng Pasteur :
* O2: 2-3%(giảm hô hấp, chưa lên men)
* Nhiệt độ thấp (cản hô hấp)
* CO2: 3-5%(cản ethylene)
Ba giai đoạn của hô hấp tế bào
Đặc tính của ti thể thực vật
- Các dehydrogenaz không nhạy rotenon ? con đường kháng rotenon (chất giết côn trùng, cá).
- Con đường kháng cyanid nhờ một oxidaz không nhạy cyanid.
 
Gửi ý kiến