MENU

Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Xuân Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:19' 08-06-2010
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 298
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
TIẾT 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
VIỆC NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN Ở NGƯỜI GẶP NHỮNG KHÓ KHĂN GÌ ?
I/NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ
CHƯƠNG V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
TIẾT 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
I/NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ
PHẢ:LÀ SỰ GHI CHÉP
HỆ: LÀ CÁC THẾ HỆ
PHẢ HỆ LÀ SỰ GHI CHÉP CÁC THẾ HỆ
CHƯƠNG V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
TIẾT 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
I/NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ
PHẢ HỆ LÀ SỰ GHI CHÉP CÁC THẾ HỆ
CHỈ NAM
CHỈ NỮ
HAI MÀU KHÁC NHAU CUẢ CỦNG MỘT KÍ HIỆU BIỂU THỊ 2 TRẠNG THÁI ĐỐI LẬP CỦA CÙNG MỘT TÍNH TRẠNG
Nữ tóc thẳng
Nữ tóc quăn
BIỂU THỊ KẾT HÔN HAY CẶP VỢ CHỒNG
KÍ HIỆU:
Nam tóc thẳng
Nam tóc quăn
VÍ DỤ 1:Khi theo dõi sự di truyền tính trạng màu mắt nâu và đen qua 3 đời của 2 gia đình khác nhau người ta lập được 2 sơ đồ phả hệ như sau :
SƠ ĐỒ PHẢ HỆ CỦA HAI GIA ĐÌNH
Có bà ngoại mắt nâu
Có ông nộị mắt nâu
EM HÃY CHO BIẾT :
1-Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là trội ?
2- Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan tới giới tính hay không? Tại sao?
BỐ MẸ
CON
Cho biết :
Gen A trội :không mắt bệnh
Gen a lặn : mắt bệnh
Em hãy lập sơ đồ lai ?
CHƯƠNG V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
TIẾT 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
I/NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ
Theo dỏi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ, người ta có thể xác định được đặc điểm di truyền (trội , lặn do một hay nhiều gen qui định)
II/NGHIÊN CỨU TRẺ ĐỒNG SINH
THẾ NÀO LÀ HIỆN TƯỢNG TRẺ ĐỒNG SINH ?
1-TRẺ ĐỒNG SINH CÙNG TRỨNG VÀ KHÁC TRỨNG
QUAN SÁT SƠ ĐỒ SỰ HÌNH THÀNH TRẺ ĐỒNG SINH
VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU :
3-Đồng sinh khác trứng là gì?Những đứa trẻ đồng sinh khác trứng có thể khác nhau về giới tính không? Tại sao?
4-Đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở điểm nào ?
Sinh đôi cùng trứng
Sinh đôi khác trứng
Thụ tinh
Hợp tử phân bào
Phôi bào tách nhau
PHÔI
1-So sánh điểm giống và khác nhau của 2 sơ đồ?
2-Tại sao trẻ sinh đôi cùng trứng đều cùng giới tính
CHƯƠNG V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
TIẾT 29 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
I/NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ
Theo dỏi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ, người ta có thể xác định được đặc điểm di truyền (trội , lặn do một hay nhiều gen qui định)
II/NGHIÊN CỨU TRẺ ĐỒNG SINH
1-TRẺ ĐỒNG SINH CÙNG TRỨNG VÀ KHÁC TRỨNG
Đồng sinh cùng trứng
Đồng sinh khác trứng
Phát triển từ 1 trứng thụ tinh
Có cùng kiểu gen
Có cùng giới tính
Phát triển từ 2 trứng thụ tinh khác nhau trở lên
Khác kiểu gen
Có cùng giới tính hoặc khác giới tinh
2-Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU TRẺ ĐỒNG SINH
Nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng có thể xác định tính trạng nào do gen quyết định là chủ yếu ,tính trạng nào chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên và xã hội
Em hãy cho biết ý nghĩa của việc nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền người?
BÀI TẬP 1
THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẢ HỆ
Là phương pháp nghiên cứu đặc điểm di truyền của một bộ tộc nào đó ?
Là phương pháp theo dõi những bệnh và tật di truyền của một dòng họ qua một số thế hệ ?
Là phương pháp theo dõi sự di truyền một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ nhất định
(Em hãy chọn câu đúng nhất)
Cả b và c
d
c
b
a
Là phương pháp theo dõi sự di truyền một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ nhất định
BÀI TẬP 2
(EM HÃY CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG NHẤT)
Trẻ đồng sinh cùng trứng khác trẻ đồng sinh khác trứng ở những điểm nào ?
Trẻ đồng sinh cùng trứng hoàn toàn giống nhau về kiểu hình
Trẻ đồng sinh cùng trứng có cùng một kiểu gen và cùng giới tính
Trẻ đồng sinh khác trứng có kiểu gen khác nhau nên có thể khác nhau về giới tính
Cả b và c
a
b
c
d
* BÀI VỪA HỌC:
- Học nội dung vừa ghi và phần ghi nhớ cuối bài.
- Trả lời câu hỏi 1 và 2 .
- Đọc mục em có biết.
* BÀI SẮP HỌC:
- Xem trước bài: Bệnh Và Tật Di Truyền Ơ Người
- Sưu tầm tranh, ảnh hoặc thông tin có liên quan đến nội dung của bài.
VỀ NHÀ
Tiết học đến đây kết thúc.
Kính chúc quý thầy cô,
chúc các em mạnh khoẻ, thành đạt ...
Avatar
TVM xin giao lưu và chia sẻ
 
Gửi ý kiến