MENU

SINH 6 HKII MỚI 2013 VÀ 1014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TỰ LÀM
Người gửi: Trương Thu
Ngày gửi: 12h:46' 18-01-2013
Dung lượng: 302.0 KB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 1 người (Đồng Lê Mỹ Duyên)
Tuần: 20 Ngày soạn:
Tiết: 37 Ngày dạy:

Bài 30: THỤ PHẤN

I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Nêu được thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy
- Phân biệt được giao phấn và tự thụ phấn
- Giải thích được tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với thụ phấn nhờ sâu bọ.
-Hiểu được vai trò của con người từ thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành
* KNS: phân tích, so sánh đặc điểm thích nghi của các loại hoa với các hình thức thụ phấn
- KN vận dụng kiến thức về thụ phấn trong trồng trọt tại gia đình
PP: Trực quan, vấn đáp – tìm tòi
3.Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ thực vật, vận dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho cây trồng.
II.Chuẩn bị:
-GV: Tranh vẽ về hoa tự thụ phấn và thụ phấn nhờ sâu bọ.
-HS:Ôn lại kiến thức cũ + soạn bài.
III.Hoạt động dạy và học:
1. Ổn định:
2. KTBC:
3. Bài mới:
Thế nào là hoa lưỡng tính? Thế nào là hoa đơn tính?
Vậy hoa thụ phấn như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu bài 30
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Nội dung ghi
Bổ sung

Hoạt động 1:Tìm hiểu về hiện tượng thụ phấn
+ Thế nào là hiện tượng thụ phấn ?
Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn
- Hướng dẫn HS quan sát hình 30.1 và trả lời câu hỏi:
+ Hoa tự thụ phấn cần những điều kiện nào ?
- Chốt lại đặc điểm của hoa tự thụ phấn

-Cho HS đọc thông tin và trả lời 2 câu hỏi mục 1b
+Sự thụ phấn của hoa giao phấn khác hoa thụ phấn như thế nào?
- chốt lại : thụ phấn bằng cách giao phấn nhờ nhiều yếu tố : sâu bọ, gió, người...

Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 30.2
- cho học sinh thảo luận
+Hoa có đặc điểm gí để hấp dẫn sâu bọ ?
-Nhị của hoa thường có đặc điểm gì khiến cho sâu bọ khi đến lấy mật hoặc phấn hoa thường mang theo hạt phấn sang hoa khác ?
-Nhụy hoa có đặc điểm gì khiến sâu bọ bkhi đến thì hạt phấn của hoa khác thường bị dính vào đầu nhụy ?
-Hãy tóm tắt những đặc điểm chủ yếu của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?
- Hướng dẫn Hs quan sát mẫu vật và hình 30.3, 30.4 trả lời câu hỏi :
+ Nhận xét về vị trí của hoa ngô đực và cái ?
+ Vị trí đó có tác dụng gì trong cách thụ phấn nhờ gió ?
- Yêu cầu HS đọc thông tin mục 3 và làm phiếu học tập
- Nhận xét
+ Hãy kể những ứng dụng về sự thụ phấn của con người ?
+ Khi nào hoa cần thụ phấn bổ sung ?
+ Con người đã làm gì để tạo điều kiện cho hoa thụ phấn ?
- Chốt lại kiến thức


- HS trả lời cá nhân
(Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

- Quan sát hình 30.1
- Hoạt động nhóm và trả lời câu ỏi trả lời câu hỏi sgk
- các nhóm trình bày
(Lắng nghe.


- HS thảo luận và trả lời 2 câu hỏi sgk
(Hoa thiếu nhị hoặc nhụy.
(Hoa có đủ nhị và nhụy.
(Nằm trong bao phấn chính thì hạt phấn được đưa ra.
(Khi nhị và nhụy chín đồng thời.(Quan sát hình 30.2

(Thảo luận, trả lời
-Màu sắc sặc sỡ, đĩa mật.
- chất dính


- Đại diện nhóm trả lời

-Hs quan sát mẫu vật và hình 30.3, 30.4

- 1 vài cá nhân trình bày- Thảo luận và hoàn thành phiếu học tập


- Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi

- Khi thụ phấn ự nhiên gặp khó khăn
- Nuôi ong, trực tiếp thụ phấn cho hoa
- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.
1.Hoa thụ phấn và hoa giao phấn:
a
 
Gửi ý kiến