MENU

si 11 nc full

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 10h:01' 19-09-2009
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 343
Số lượt thích: 0 người

CHƯƠNG I
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Bài 1
TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT
I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này, HS phải có khả năng:
Mô tả được quá trình hấp thụ nước ở rễ và quá trình vận chuyển nước ở thân .
Trình bày được mối liên quan giữa cấu trúc của lông hút với quá trình hấp thụ nước
Nêu được các con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ ,từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân và lên mạch gỗ của lá .
Biêt sử dụng các hình vẽ để minh họa và hiểu rõ hơn các kiến thức của bài .
Thấy rõ tính thông nhất giữa cấu trúc và chức năng trong các cơ quan của thực vật .
Những vấn đề cần lưu ý:
Vể nội dung :
Quá trình hấp thụ nước ở rễ với 2 con đường : Thành tế bào – gian bào và nguyên sinh – không bào ,thực hiện trên cơ sở chênh lệch áp suất thẩm thấu,theo hướng tăng dần từ đất đến mạch gỗ của rễ.
Quá trình vận chuyển nước ở thân ( từ rễ lên lá ) được thực hiện do sự phối hợp giữa lực hút của lá, lực đẩy của rễ và lực trung gian ( lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch ).
Về phương pháp :
Kết hợp nhiều phương pháp để phát huy tính chủ động sáng tạo của HS:
Trực quan.
Hỏi đáp tìm tòi.
Về hình thức tổ chức dạy học :Theo lớp hoặc theo nhóm.
Về phương tiện dạy học:
Tranh vẽ cấu tạo của hệ rể sgk hình 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5
Về kiểm tra đánh giá: Bằng câu hỏi để củng cố trọng tâm của bài
Tiến trình tổ chức bài giảng:
Mở bài : Cây hấp thụ nước bằng cách nào ? Cây hút nước qua miền lông hút của rễ ,một số cây thủy sinh hấp thụ nước qua toàn bộ bề mặt của cây .Rễ là cơ quan chính hấp thụ nước .Nước có vai trò gì đối với thực vật,quá trình trao đổi nước ở thực vật như thế nào ?Nước không thể thiếu được trong đời sống TV,có vai trò lớn đối với như : Đảm bảo độ bền vững của các câu trúc trong cơ thể, đảm bảo môi trường thuận lợi cho phản ứng trao đổi chất…
Bài mới :
Hoạt động của Thầy và Trị
Nội dung

Để HS nêu được các vai trò chung của nước đối với thực vật .
- GV: cho HS trả lời câu hỏi Vai trò của nước đối với cây ?
- HS trả lời :Nước ảnh hưởng đến QT sinh trưởng phát triển của cây, thiếu nước 1 lượng lớn và kéo dài, cây có thể chết. Vì Nước đảm bảo độ bền vững của các cấu trúc trong cơ thể, nước là dung hòa tan được chất trong cơ thể, sự thoát hơi nước vừa có tác dụng điều hòa nhiệt của cơ thể lại vừa giúp cho sự xâm nhập tốt CO2 từ không khí vào lá ,cung cấp cho quá trình QH. (Nước là N.liệu là MTcho phản ứng diễn ra, giúp QT quang hợp ,QT thoát hơi nước của cây … )
- GV:Cho HS trả lời câu hỏi SGK: Nước trong cây có mấy dạng ?
- HS : trả lời có 2 dạng : Liên kết và dạng tự do.
- Dạng tự do :là dạng nước chứa trong các TP của tế bào ,trong các khoảng gian bào ,trong các mạch dẫn …
- Dạng liên kết : là dạng nước bị các PT tích điện hút bởi 1 lực nhất định hoặc các liên kết hóa học ở các thành phần .
- GV: Rễ cây hấp thụ nước ở dạng nào?
- HS: dạng tự do và 1 phần dạng nước liên kết.
- GV: Rễ có đặc điểm phù hợp với chức năng nhận nước từ rễ ?
- HS:
Thành tế bào mỏng ,không thấm cutin.
Chỉ có một không bào trung tâm lớn.
Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh.(nước di chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao)
- GV: Có bao nhiêu con đường hấp thụ nước từ lông hút vào mạch gỗ ?Mô tả mỗi con đường ?
- HS: theo 2 con đường
+ Con đường qua thành tế bào – gian bào(đi qua các khe hở của tế bào ): Nước từ đất vào lông hút → gian bào của các tế bào vỏ tới đai caspari → vào trung trụ → mạch gỗ
+ Con đường qua chất nguyên sinh – không bào (qua các tế bào ): nước từ đất vào lông hút → tế bào vỏ → đai caspari → vào trung trụ → mạch gỗ.
 
Gửi ý kiến