MENU

Bai 43. Anh huong cua nhiet do va do am len doi song sinh vat

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:07' 13-02-2011
Dung lượng: 84.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 24 - Tiết: 45.
Ngày soạn: .…/02/2010
Ngày dạy: .… /02/2010
Bài 43. ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
I Mục tiêu :
1. Kiến thức :
- HS nêu được ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ và độ ẩm đến các đặc điểm hình thái , giải phẫu sinh lí và tập tính của sinh vật.
- Qua bài HS giải thích được sự thích nghi của sinh vật với môi trường, từ đó có biện pháp chăm sóc sinh vật thích hợp.
2. Kĩ năng :
- Rèn kĩ năng tư duy tổng hợp lôgíc
- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm

II. các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài

-Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh và các tài liệu khác để tìm hiểu về tác động của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.
-Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.
-Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp.

III. phương pháp dạy- học
- Hỏi chuyên gia
-Vấn đáp - tìm tòi
-Giải quyết vấn đề
-Trực quan

IV. phương tiện dạy- học
- Tranh hình 43.1, 43.2, 43.3
- Bảng 43.1 và 43.2 SGK in vào phim trong.
- Máy chiếu.

V. tiến trình dạy – học
1. định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
?1. Tìm đặc điểm khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng? Cho ví dụ cụ thể?
?2. ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?
3. Bài giảng.
Hoạt động 1
Tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ
lên đời sống sinh vật
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung

*Vấn đề 1: ảnh hưởng của nhiệt độ đến các đặc điểm hình thái , sinh lí của sinh vật.
-GV yêu cầu HS :
+Sinh vật sống được ở Nhiệt độ ntn?
+Nhiệt độ ảnh hưởng tới cấu tạo cơ thể sinh vật ntn?

- GV nhận xét hoạt động của các nhóm.
*Vấn đề 1: Nhóm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt.
- GV nêu câu hỏi:

+Phân biệt sinh vật biến nhiệt với hằng nhiệt ?
+Hoàn thành bảng 43.1
-GV cho HS chữa bài.(GV cho 1đáp đúng. Bảng sau )
- GV tóm tắt nội dung thảo luận băng câu hỏi để HS đi đến kết luận.
*Nhiệt độ ảnh hưởng lên đời sống của sinh vật ntn?
- GV mở rộng :
Nhiệt độ môi trường thay đổi sinh vật phát sinh biến dị để thích nghi và hình thành tập tính.
- HS nghiên cứu SGK tr.126 và 127( VD 1 và 2)và tranh ảnh sưu tầm.
- Thảo luận nhóm (thống nhất ý kiến.)
- Yêu cầu nêu được:


+ Phạm vi nhiệt độ mà sinh vật sống được là00C- 500C.
+ Nhiệt độ ảnh hưởng tới: Quang hợp , hô hấp, thoát hơi nước.
+Thực vật lá tầng Cuticun dày, rụng lá....
+ Động vật có lông dày, dài, kích thước lớn.
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.
- HS nghiên cứu SGK tr.127(VD 3 và bảng 43.1)
Các nhóm viết vào bảng nhóm. 
Gửi ý kiến