MENU

Bai 3. Lai mot cap tinh trang (tiep)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:04' 09-09-2010
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 02 - Tiết: 03 .
Ngày soạn: .…/8/2010
Ngày dạy: .… /8/2010
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)I Mục tiêu :
1. Kiến thức:
HS hiểu và trình bày được nội dung, mục đích, và ứng dụng của phép lai phân tích.
Giải thích được vì sao quy chỉ nghiệm đúng trong những điều kiện nhất định.
Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất.
Hiểu và phân biệt được di truyền trội không hoàn toàn với di truyền trội hoàn toàn.
2. Kĩ năng
Phát triển tư duy lý luận như phân tích, so sánh.
Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
Luyện kĩ năng viết sơ đồ lai.
3. TháI độ
Củng cố niềm tin vào khoa học khi nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng sinh học

ii. các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài
Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.
Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng, hợp tác trong hoạt động nhóm.
Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát sơ đồ lai để tìm hiểu về phép lai phân tích, tương quan trội lặn, trội không hoàn toàn.

iii. phương pháp dạy- học
- Trực quan.
- Vấn đáp tìm tòi.
- Dạy học nhóm.

Iv. phương tiện dạy- học
Tranh phóng to hình 3 SGK
Tranh minh hoạ lai phân tích

v. tiến trình dạy – học
1. định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
? Phát biểu nội dung và giải thích kết quả thí nghiệm của MenĐen?
3. Bài giảng.
Hoạt động 1
Lai phân tích
Mục tiêu: Trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của phép lai phân tích.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung

GV yêu cầu HS nêu tỉ lệ các loại hợp tử ở F2 trong thí nghiệm của Menđen .
-Từ kết quả trên GV phân tích các khái niệm :kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.
GV yêu cầu HS xác định kết quả của các phép lai:
+P: Hoa đỏ x Hoa trắng
AA aa
+P: Hoa đỏ x Hoa trắng
Aa aa
GV chốt lại kiến thức và nêu vấn đề: Hoa đỏ có 2 kiểu gen AA và Aa
-Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội?
- GV thông báo cho HS phép lai đó gọi là phép lai phân tích.và yêu cầu HS làm tiếp bài tập điền từ.

- GV gọi HS nhắc lại khái niệm Lai phân tích.
- 1 HS nêu kết quả hợp tử ở F2 có tỉ lệ :
1 AA : 2 Aa: 1 aa
- HS ghi ngớ khái niệm.- Các nhóm thảo luận
Viết sơ đồ lai của 2 trường hợp .
-Đại diện 2 nhóm lên viết sơ đồ. Các nhóm khác bổ sung hoàn thiện đáp án
- HS căn cứ vào sơ đồ lai thảo luậnHS lần lượt điền từ vào các khoảng trống:

1 - Trội, 2 - Kiểu gen, 3 - lặn, 4 - đồng hợp, 5 - Dị hợp

- 1 - 2 HS đọc lại khái niệm lai phân tích.
a. Một số khái niệm:
+ Kiểu gen: là tổ hợp toàn bộ c
 
Gửi ý kiến