MENU

Bài 26 - SH 10 - Sinh sản của VSV ...

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:52' 23-12-2008
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
Bài 26+27:
Sinh sản của vi sinh vật, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
1.Phân đôi:
? + Tang sinh khối TB
+ Màng sinh chất gấp nếp tạo hạt Mêzôxôm
+ ADN bám vào hạt Mêzôxôm để nhân đôi
+ Hỡnh thành vách ngan chia TB mẹ?2 TB con
Mêzôxôm có vai trò gì?
Làm điểm tựa cho ADN bám vào để nhân đôi
2. Nảy chồi và tạo bào tử:
Trên cơ thể mẹ mọc ra một số chồi nhỏlớn dầntách thành cơ thể mới
Bào tử hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡngphát tán1 cơ thể mới
Sợi trưởng thành1 chuỗi bào tử phát tán  các cơ thể mới
Vi khuẩn quang dưỡng màu tía
Vi khuẩn lam
Xạ khuẩn
Nội bào tử vi khuẩn có phải là hình thức sinh sản không? Tại sao?
Chú ý: Nội bào tử vi khuẩn không phải là hình thức sinh sản mà chỉ là dạng nghỉ của vi khuẩn khi gặp điều kiện bất lợi (VK lam, Vk than)
ii. sinh sản của vi sinh vật
nhân thực (Vi Nấm, Vi Tảo, Dộng vật nguyên sinh)
1. Sinh sản bằng bào tử:
a. Sinh sản bằng bào tử vô tính
 Bào tử được hình thành trên đỉnh các sợi nấm (bào tử kín, bào tử trần).
 Mỗi bào tử phát tán gặp ĐK thuận lợi sẽ phát triển thành 1 cơ thể mới.
- VD: ở nấm cúc, nấm mốc tư¬ng, mốc xanh…
Sinh sản vô tính bằng bào tử trần ở nấm mốc t­¬ng
Sinh sản vô tính bằng bào tử kín ở nấm mốc trắng
b. Sinh sản bằng bào tử hữu tính:
 2 tế bào tiếp hợp tạo hợp tử. Hợp tử giảm phân hình thành bào tử kín.
 Bào tử phát tán, gặp điều kiện thuận lợi mỗi bào tử  1 cơ thể mới.
VD: Nấm Mucor, Nấm Rhizopus…
Tiếp hợp
Tiếp hợp và tạo bào tử hữu tính
2. Sinh sản bằng nảy chồi và phân đôi:
a. Sinh sản bằng nảy chồi
 Tế bào mẹ mọc ra các chồi nhỏlớn dần, tách khỏi tế bào mẹ thành cơ thể độc lập.
- VD: ở nấm men rượu
Tách thành cơ thể mới
Hiện tượng nảy chồi ở nấm men rượu
Tế bào mẹ ban đầu
Nảy chồi
Hiện tượng nảy chồi của nấm men
b. Sinh sản bằng phân đôi:
- Tế bào mẹ phân đôi thành 2 tế bào con
- VD: Ở trùng đế giày, tảo lục…
Sinh sản phân đôi ở Trùng đế giầy
Tiếp hợp ở Trùng đế giày
Sinh sản của vi sinh vật
Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ
Sinh sản của vi sinh vật nhân thực
Nảy chồi
Phân đôi
Bào tử đốt
Ngoại bào tử
Sinh sản bằng bào tử
Nảy chồi
Phân đôi
Sinh sản bằng bào tử vô tính
Sinh sản bằng bào tử h?u tính
iii. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật:
Chất hoá học
Yếu tố lí học
Chất dinh dưỡng
Chất ức chế sinh trưởng
Nhiệt độ
Ðé Èm
pH
ánh sáng
áp suất thẩm thấu
1. ảnh hưởng của chất hoá học
a, ảnh hưởng của chất dinh dưỡng:
- Chất dinh dưỡng: Cacbonhidrat, protein, lipit, Zn, Mn, Bo...
- Nhân tố sinh trưởng: Lượng nhỏ dinh dưỡng cần cho sinh trưởng nhưng VSV không tự tổng hợp được.
- Phân chia 2 nhóm:
+ VSV nguyên dưỡng: Tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng
+VSV khuyết dưỡng: Không tự tổng hợp được nhân tố sinh trưởng
Tạo sao có thể dùng VSV khuyết dưỡng
(E.Coli triptophan âm) để kiểm tra thực phẩm có chứa triptophan?
b, ảnh hưởng của chất ức chế:
Có nh?ng loại chất ức chế nào?
2. ảnh hưởng của các yếu tố lí học:
Các yếu tố vật lí tác động lên mỗi VSV có giống nhau không, khi nào chúng gây tác hại cho VSV?
-Vỡ sao có thể gi? thức an tương đối lâu trong tủ lạnh?
-Vỡ sao thức an chứa nhiều nước lại dễ bị hỏng?
-Vỡ sao s?a chua không có VSVgây bệnh?
-Sử dụng đường ướp hoa quả, muối ướp cá được không, vỡ sao?
Bài tập trắc nghiệm
Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Sinh sản có sự hènh thành vách ngan là đặc điểm của hènh thức sinh sản nào?
a. Nảy chồi b. Bào tử c. Phân đôi d. Tất cả sai

Câu 2: Sinh sản bằng bào tử vô tính và h?u tính chỉ có ở sinh vật nào?
a. Trùng giày b. Trùng roi c. Nấm mốc d. Vi khuẩn

Câu 3: Nảy chồi là kiểu sinh sản chủ yếu của sinh vật nào?
a. Trùng giày b. Nấm men c. Trùng roi d. Amip

Câu 4: Phân đôi là kiểu sinh sản có ở sinh vật nào?
a. Vi khuẩn b. Nấm men c. Amip d. Cả a, b, c

Câu 5: để sinh trưởng và phát triển, tất cả các VSV đều cần:
a.độ ẩm b.Nguồn NL c.Nguồn C và N d. Tất cả đúng

Câu 6: Chất nào sau đây là chất ức chế đối với VSV:
a.Phenol, alcohol b. Anđêhit, chất kháng sinh
c. Vitamin, axit amin, cacbonhidrat d. A và B đúng e. Tất cả đúng

 
Gửi ý kiến