MENU

Bài 40 - SH 10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:57' 23-12-2008
Dung lượng: 116.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Bài 40
ảnh hưởng của các yếu tố hoá học đến sinh trưởng của vi sinh vật
i- các chất dinh dưỡng chính
1. Cácbon
Cacbon có ý nghĩa như thế nào đối với vi sinh vật
Là thành phần chủ yếu của cơ thể vi sinh vật ( trên 50% trọng lượng chất khô)
Là thành phần chủ yếu của các hợp chất hữu cơ như Pr, Axitnuclêic, lipit, đường…
2. Ni tơ, lưu huỳnh, phôtpho.
N, s, P có ý nghĩa như thế nào đối với vi sinh vật
Là nguồn dinh dưỡng quan trọng của vi sinh vật.
Là thành phần của Pr, Axitnuclêic, lipit.
3. Ôxi.
Vai trò của ôxi đối với động vật, thực vật ?
Vai trò của ôxi đối với vi sinh vật?
Căn cứ vào nhu cầu ôxi người ta chia vi sinh vật ra làm mấy nhóm ? Hãy phân biệt các nhóm đó?
4. Các yếu tố sinh trưởng
Là những chất hữu cơ quan trọng cho cơ thể vi sinh vật mà chúng lại không có khả năng tổng hợp(Vitamin, A.amin, bazơnitơ…vv
Ii- các chất ức chế sinh trưởng
 
Gửi ý kiến