MENU

Bài 17 - SH 10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:31' 23-12-2008
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Bài 17
Tế bào nhân thực
X. Màng sinh chất :
Hãy quan sát tranh và hoàn thành
nội dung bảng sau!
Cấu trúc màng sinh chất
Bên ngoài tế bào
Bên trong tế bào
Cấu trúc màng sinh chất
X. Màng sinh chất :
Phốtpholipit
Côlestêrôn
Prôtêin
Cacbonhiđrat
Phốtpholipit
- Hai lớp phôtpholipit, đầu ưa nước quay ra ngoài, đầu kị nước quay vào trong
- Xen kẽ giữa hai lớp phôtpholipit (25 – 30%)
- Xuyên màng (70%)
- Bám màng (ngoại vi)(30%)
- Tạo lớp màng cơ bản, có tính thấm chọn lọc
- Tạo tính ổn định cho màng
Tạo kênh vận chuyển
Enzim, thụ thể ...
- Liên kết với đầu ưa nước của prôtêin màng
Dấu hiệu đặc trưng của từng loại tế bào
Vận chuyển các chất vào ra tế bào
Trao đổi thông tin
Nơi định vị các enzim
Ghép nối các tế bào
Bảo vệ, ngăn cách tế bào với môi trường
Vì sao màng sinh chất được gọi là màng khảm - động ?

Chức năng của màng sinh chất
Khảm - động : Các phân tử Prôtêin và Phôtphilipit có khả năng dịch chuyển tự do trong màng.
Tính chất của màng sinh chất
Khảm - động : Các phân tử Prôtêin và Phôtphilipit có khả năng dịch chuyển tự do trong màng.
Vì sao màng sinh chất có tính thấm chọn lọc ?
Thấm chọn lọc : Lớp kép phôtpholipit chỉ cho các chất có kích thước nhỏ, không phân cực, không tích điện đi qua.

Tính chất của màng sinh chất
Bên ngoài màng sinh chất có những cấu trúc nào ?
Thành tế bào
Chất nền ngoại bào
XI. Các cấu trúc bên ngoài màng SC
1. Thành tế bào
Thành tê bào vi khuẩn
Thành tê bào thực vật
Hãy so sánh thành tế bào thực vật và thành tế bào vi khuẩn !
1. Thành tế bào
Xenlulôzơ
Peptiđôglican
Kitin
- Bảo vệ, xác định hình dạng, kích thước của tế bào
Chất nền ngoại bào bào gồm những cấu trúc nào ?
Sợi glicôprôtêin (prôtêin liên kết với cacbonhiđrat)
Chất vô cơ, hữu cơ
Chức năng : liên kết các tế bào
2. Chất nền ngoại bào
 
Gửi ý kiến