MENU

Bài 9 - SH 10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:18' 23-12-2008
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
I. Cấu trúc của prôtêin :
Đơn phân cấu tạo của Prôtêin là gì ?
Axit amin
Hãy quan sát tranh các loại axit amin và cho biết công thức cấu tạo chung của axit amin như thế nào ?
1. Axit amin - đơn phân của prôtêin :
? Công thức chung : H2n - ch - cooh
? Có khoảng 20 loại axit amin
Tại sao chúng ta cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau ?
Các loại axit amin không thay thế : Trêônin, Leucin, Izôleucin, Triptophan, Phenylalanin, Methyônin, Lyzin, Valin
I. Cấu trúc của prôtêin :
Các axit amin liên kết với nhau như thế nào để tạo thành phân tử prôtêin ?
2. Cấu trúc bậc một của prôtêin :
I. Cấu trúc của prôtêin :
2. Cấu trúc bậc một của prôtêin :
Axit amin
Axit amin
Liên kết peptit
Với 20 loại axit amin có thể tạo ra được bao nhiêu phân tử prôtêin khác nhau ?
 C¸c axit amin liªn kÕt víi nhau  P«lipeptit
? Prôtêin được đặc trưng bởi số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các axit amin .
Liên kết peptit là gì ?
- Liên kết được hình thành giữa nhóm -COOH của a.a này với nhóm -NH2 của a.a kế tiếp, loại bỏ 1 phân tử H2O.
3. Cấu trúc bậc hai của prôtêin :
- Hãy quan sát tranh và cho biết cấu trúc bậc 2 của prôtêin được hình thành như thế nào ?
3. Cấu trúc bậc hai của prôtêin :
Mạch Pôlipeptit
Bậc hai
Cuộn xoắn anpha
Gấp nếp bêta
? Được ổn định nhờ các liên kết hiđrô giữa các axit amin gần nhau
3. Cấu trúc bậc hai của prôtêin :
4. Cấu trúc bậc ba và bốn của prôtêin :
Hãy quan sát tranh và cho biết cấu trúc bậc ba của prôtêin được hình thành như thế nào ?
4. Cấu trúc bậc ba và bốn của prôtêin :
? Cấu trúc bậc 3 :
? Cấu trúc bậc 2 cuộn xếp
? Được ổn định bởi các loại liên kết : hiđrô, đisunphua, liên kết phân cực
Hãy quan sát tranh và cho biết cấu trúc bậc 4 của prôtêin được hình thành như thế nào ?
2. Cấu trúc bậc ba và bốn của prôtêin :
? Cấu trúc bậc 3 :
? Cấu trúc bậc 2 cuộn xếp
? Được ổn định bởi các loại liên kết : hiđrô, đisunphua, liên kết phân cực
? Cấu trúc bậc 4 :
? Nhiều cấu trúc bậc 3 liên kết với nhau.
Vì sao enzim (prôtêin) khi bị đun nóng đến khoảng 70 - 800C thì mất hoạt tính ?
Vì sao prôtêin được xem là vật chất cơ sở của sự sống ?
II. Chức năng của prôtêin :
 
Gửi ý kiến