MENU

Bài 8 - SH 10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:17' 23-12-2008
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
Trong tế bào có những đại phân tử hữu cơ nào ?
Prôtêin
Axit Nuclêic
Cacbohiđrat
Lipit
I. Mục tiêu :
Qua bài này HS phải :
- Phân biệt được các thuật ngữ : đơn phân (mônôme), đa phân (pôlime), đại phân tử.
- Nêu được vai trò của các cacbonhiđrat và lipit trong tế bào và cơ thể.
- Phân biệt được saccarit và lipit về cấu tạo, tính chất, vai trò.
II. Phương tiện dạy học :
- Tranh vẽ saccarit, lipit ... ; máy chiếu
III. Nội dung trọng tâm :
- Nhận biết được các dạng hợp chất hữu cơ quan trọng cấu tạo nên tế bào cơ thể và chức năng của chúng.
I. Cacbonhidrat (saccarit) :
Các em hãy quan sát tranh và cho biết có những loại cacbonhiđrat nào
Glucôzơ
Lactôzơ
Xenlulô
Đơn phân
Đa phân
I. Cacbohidrat (saccarit) :
1. Cấu trúc của cacbohiđrat :
a. Cấu trúc các mônosaccarit (đường đơn) :
Hãy quan sát tranh và nêu đặc điểm cấu tạo của các đường đơn ?
I. Cacbohidrat (saccarit) :
1. Cấu trúc của cacbohiđrat :
a. Cấu trúc các mônosaccarit (đường đơn) :
? Được cấu tạo từ 3 nguyên tố : C, H, O
? Có từ 3 - 7 nguyên tử Cacbon trong phân tử
? Mạch thẳng hoặc mạch vòng
? Có tính khử mạnh ( H-C =O )
? Công thức chung : CnH2nOn
? Ví dụ : Glucôzơ, Fructôzơ, Ribôzơ, Galactôzơ
I. Cacbohidrat (saccarit) :
1. Cấu trúc của cacbohiđrat :
b. Cấu trúc các đisaccarit (đường đôi) :
- Hãy quan sát tranh và đoạn phim sau, cho biết đường đôi được hình thành như thế nào ?
- Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo của đường đơn và đường đôi ?
Sự hình thành đường đôi
Sự hình thành đường đôi
I. Cacbohidrat (saccarit) :
1. Cấu trúc của cacbohiđrat :
b. Cấu trúc các đisaccarit (đường đôi) :
Đường đơn
Đường đơn
LK glicôzit
H2O
I. Cacbohidrat (saccarit) :
1. Cấu trúc của cacbohiđrat :
b. Cấu trúc các pôlisaccarit (đường đa) :
- Các pôlisaccarit có cấu tạo như thế nào ?
- Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo của đường đa với đường đôi và đường đơn !
Sự hình thành pôlisaccarit
I. Cacbohidrat (saccarit) :
1. Cấu trúc của cacbohiđrat :
b. Cấu trúc các pôlisaccarit (đường đa) :
Đường đơn
Pôlisaccarit
Trùng ngưng
? Mạch phân nhánh hoặc không phân nhánh
? Tinh bột, Glicôgen, Xenlulô
1. Những loại thực phẩm nào có chứa cacbohiđrat ?
2. Vì sao khi mệt, uống nước đường (nước mía, nước hoa quả) người cảm thấy khoẻ hơn ?
3. Cacbonhiđrat có chức năng gì trong tế bào, trong cơ thể ?
I. Cacbohidrat (saccarit) :
2. Chức năng của cacbohiđrat :

? Nguồn cung cấp năng lượng trực tiếp, chủ yếu cho tế bào.
? Nguồn dự trữ năng lượng
? Thành phần cấu tạo màng tế bào, thành tế bào
? Thành phần cấu tạo ADN, ARN
II. Lipit :
1. Cấu trúc Lipit :
Hãy quan sát tranh và cho biết Lipit được cấu tạo bởi những thành phần nào ?
II. Lipit :
1. Cấu trúc Lipit :
II. Lipit :
1. Cấu trúc Lipit :
a. Mỡ, dầu và sáp (Lipit đơn giản) :
- Mỡ : Glixerol + Axit béo no
- Dầu : Glixerol + Axit béo không no
- Sáp : Rượu mạch dài + Axit béo
* Dầu và mỡ có tính kỵ nước
II. Lipit :
1. Cấu trúc Lipit :
a. Mỡ, dầu và sáp (Lipit đơn giản) :
Tại sao về mùa hanh, khô, người ta thường bôi kem (sáp) chống nẻ ?
II. Lipit :
1. Cấu trúc Lipit :
a. Các phôtpholipit và stêrôit (lipit phức tạp) :
Hãy quan sát tranh và cho biết Phôtpholipit và stêrôit có cấu tạo như thế nào ?
Stêrôit
II. Lipit :
1. Cấu trúc Lipit :
a. Các phôtpholipit và stêrôit (lipit phức tạp) :
? Phôtpholipit :
Glixêrol
Axit béo
Axit béo
Nhóm phôtphat
Ancol
II. Lipit :
1. Cấu trúc Lipit :
a. Các phôtpholipit và stêrôit (lipit phức tạp) :
? Phôtpholipit :
* Có tính phân cực : Gốc ancol ưa nước, đuôi axit béo kị nước.
II. Lipit :
1. Cấu trúc Lipit :
a. Các phôtpholipit và stêrôit (lipit phức tạp) :
? Stêrôit :
* Có cấu trúc nhiều vòng cacbon.
* Côlestêrôn, axit mật, ơstrôgen, prôgestêrôn
II. Lipit :
2. Chức năng của Lipit :
Trong tế bào lipit có chức năng gì ?
II. Lipit :
2. Chức năng của Lipit :
? Thành phần cơ bản của màng sinh học
? Dự trữ năng lượng
? Thành phần cấu tạo hoocmôn, vitamin ...
 
Gửi ý kiến