MENU

Bài 2 - SH 10

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:02' 23-12-2008
Dung lượng: 881.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
I. Mục tiêu :
Qua bài này HS phải :
- Nêu được 5 giới sinh vật cùng đặc điểm của từng giới. Nhận biết được tính đa dạng sinh học thể hiện ở đa dạng cá thể, loài, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.
- Nêu được các bậc phân loại từ thấp đến cao
- Có ý thức bảo tồn đa dạng sinh học
II. Phương tiện dạy học :
- Sơ đồ phân loại 5 giới, 2 giới, 4 giới, 6 giới; máy chiếu, máy vi tính
III. Nội dung trọng tâm :
- Hệ thống phân loại 5 giới, đặc điểm của từng giới.
- Giới là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ? Dựa vào đâu để xếp các sinh vật vào các giới khác nhau ?
- Giới (Regnum) là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.
- Cac Linê đã chia sinh vật thành mấy giới ? Ông dựa vào tiêu chí nào để phân chia ?
Cách phân loại 2 giới theo Cac Linê
* Cách phân loại theo Cac Linê (XVIII) : Dựa trên tiêu chí hình thái, giải phẩu, sinh giới được chia thành 2 giới.
Sinh giới
Động vật
Thực vật
Hệ thống phân loại 4 giới (đầu thế kỷ XX) :
Sinh giới
Giới Động vật
Giới Thực vật
Giới vi khuẩn
Giới Nấm
- Giới TV gồm : Tảo và thực vật
- Giới ĐV gồm : ĐVNS và động vật
Hệ thống phân loại 3 lãnh giới (Domain) và 6 giới (Kingdom) :
Tổ tiên chung
Vi khuẩn
VSV cổ
Sinh vật nhân thực
Vi khuẩn
VSV cổ
Nguyên sinh
Thực vật
Nấm
Động vật
Giới
Lãnh giới
Hệ thống phân loại 5 giới theo Whitaker
Hệ thống phân loại 5 giới theo Whitaker (1969) :
Giới Monera
- Đơn bào
- Dị dưỡng, tự dưỡng
Giới Protista
SV nhân thực
- Đơn bào, đa bào đơn giản
- Dị dưỡng, tự dưỡng
SV nhân sơ
Giới Nấm
- Đơn bào, đa bào
- Dị dưỡng hoại sinh, cố định
Giới Thực vật
- Đa bào phức tạp
- Tự dưỡng quang hợp, sống cố định
Giới Động vật
- Đa bào phức tạp
- Dị dưỡng, sống chuyển động
Nấm
Động vật
Thực vật
Protista
Monera
So sánh hệ thống 3 lãnh giới và hệ thông 5 giới
Loài
Chi
Họ
Bộ
Lớp
Ngành
Giới
- Những cá thể như thế nào thì được xếp vào một loài ?
- Căn cứ vào đâu để xếp các loài vào một chi, xếp các chi vào một họ, xếp các họ vào một bộ ... ?
Giới
Ngành
Lớp
Bộ
Họ
Chi
Loài
Mối quan hệ giữa các bậc phân loại
- Nhiều loài thân thuộc tập hợp thành một chi
- Nhiều chi thân thuộc tập hợp thành một họ
- Nhiều họ thân thuộc tập hợp thành một bộ
- Nhiều bộ thân thuộc tập hợp thành một lớp
- Nhiều lớp thân thuộc tập hợp thành một ngành
- Nhiều ngành thân thuộc tập hợp thành một giới
- Nguyên tắc đặt tên :
Tên thứ nhất là tên chi (viết hoa)
Tên thứ hai là tên loài (viết thường)
- Ví dụ : Loài người : Homo sapiens
Có bao nhiêu loài sinh vật trên Trái đất ?
- Khoảng 1,8 triệu loài sinh vật đã thống kê :
+ 100 nghìn loài nấm
+ 290 nghìn loài thực vật
+ Trên 1 triệu loài động vật
- Ước tính có khoảng 30 triệu loài sinh vật trong sinh quyển.
Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện qua những mặt nào ?
* Sự đa dạng của sinh vật được thể hiện qua các mặt :
- Đa dạng về thành phần loài
- Đa dạng về quần xã, hệ sinh thái
Những nguyên nhân nào làm mất đi sự đa dạng sinh học ?
* Nguyên nhân làm giảm độ đa dạng sinh vật :
- Con người khai thác quá mức,...
- Ô nhiễm môi trường
Chúng ta phải làm gì để bảo vệ tính đa dạng sinh vật ?
 
Gửi ý kiến