MENU

Bài 18 - SH 10 - 4

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:35' 23-12-2008
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
1.Hiện tượng
Màng thấm
Tinh thể CuSO4
Tinh thể KI
Nước cất
Hiện tượng khuếch tán
Hiện tượng khuếch tán
Mực nước ban đầu
Mực nước sau một thời gian
Màng thấm
- Sự khuếch tán là phương thức vận chuyển thụ động của các chất qua màng sinh chất như : (O2 ,CO2 ,H2O …)
- Khuếch tán có thể xảy ra qua lớp kép photpholipit (chất hoà tan trong mỡ dễ đi qua màng ).
- Có thể đi qua các Pr màng .
- sự khuếch tán hoàn toàn dựa vào sự chênh lệch nồng độ các chất giữa trong và ngoài màng .
- Tốc độ khuếch tán phụ thuộc diện tích khuếch tán, nhiệt độ và đây luôn là một quá trình thụ động
2.Kết luận
Môi trường ưu trương
Môi trường nhược trương
Môi trường đẳng trương
Nếu một số chất bên ngoài tế bào có nồng độ rất thấp so với bên trong tế bào thì tế bào có lấy được các chất đó không? Vận chuyển bằng cách nào ?
Một số hình ảnh về sự vận chuyển tích cực
Vận chuyển Na, axit amin
Vận chuyển Na,K
Vận chuyển đơn cảng
Vận chuyển chủ động là hình thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, có tiêu tốn năng lượng (ATP)
Phân biệt sự vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động
-Không tiêu tốn năng lượng
-Theo nguyên lí khuyếch tán

Trực tiếp: lớp photpholipit kép
Kênh prôtêin xuyên màng
Chênh lệch về nồng độ

Tiêu tốn năng lượng
- Ngược chiều gradien nồng độ
Kênh prôtêin đặc biệt cho từng lọai chất

ATP + enzim

III/ Nhập bào- Xuất bào
1/ Nhập bào
Màng tế bào lõm vào để bao bọc đối tượng  nuốt  không bào thức ăn liên kết với lizôxôm để phân hủy
- Ẩm bào : Chất lỏng
- Thực bào : Chất rắn
2/ Xuất bào : Tương tự như trên nhưng theo con đường ngược lại
Nhập bào
Xuất bào
 
Gửi ý kiến