MENU

Bài 23 - SH 10 - 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:38' 23-12-2008
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Một sinh vật muốn tồn tại được thì phải có quá trình nào ?
Trao đổi chất và năng lượng
Trong tế bào quá trình đó diễn ra ở đâu ?
Ty thể
Vậy quá trình đó có tên là gì? Diễn ra qua mấy giai đoạn? Đặc điểm của mỗi giai đoạn ?
Xin mời!
Đọc SGK, quan sát hình sau và cho biết: Thế nào là hô hấp tế bào?
Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hoá năng lượng diễn ra trong mọi tế bào. Trong quá trình này, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm TG rồi cuối cùng đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng tích luỹ trong các chất hữu cơ được giải phóng chuyển thành dạng năng lượng dễ sử dụng cho mọi hoạt động của tế bào là ATP.
Hô hấp tế bào thực chất là một chuỗi phản ứng Ôxi hoá khử sinh học ( chuỗi phản ứng enzim ). Thông qua chuỗi phản ứng này, phân tử chất hữu cơ (chủ yếu là glucôzơ) được phân giải dần dần và năng lượng của nó được lấy ra từng phần ở các giai đoạn khác nhau mà không giải phóng ồ ạt ngay một lúc .
Hãy viết phương trình tổng quát quá trình hô hấp ?
1. Đường phân ( Phân giải đường)
Hãy viết tóm tắt quá trình đường phân ?
2. Chu trình crep
 
Gửi ý kiến