MENU

Bài 18 - SH 10 - 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:34' 23-12-2008
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Bài cũ :
Mô tả cấu trúc của màng sinh chất và cho biết chức năng của của những thành phần tham gia cấu trúc màng ?
Cấu trúc màng sinh chất
I/ Vận chuyển thụ động
1/ Thí nghiệm
Màng thấm
Tinh thể CuSO4
Tinh thể KI
Nước cất
Hiện tượng khuếch tán
1/ Thí nghiệm
Hiện tượng khuếch tán
Mực nước ban đầu
Mực nước sau một thời gian
Màng thấm
Sự vận chuyển bị động
Thế nào là vận chuyển bị động của màng sinh chất ?
 Vận chuyển thụ động :
- V/c các chất qua màng không tiêu tốn năng lượng
- Dựa theo nguyên lý khuyếch tán
Chất tan :[ cao][thấp]thẩm tách
Nước: [môi trường nhược trương] [môi trường ưu trương]
Vận chuyển qua kênh Prôtêin màng : có chọn lọc
Vận chuyển qua lớp photpholipit
II/ Vận chuyển chủ động ( vận chuyển tích cực)
Thế nào là vận chuyển chủ động ?
- V/c các chất màng [ thấp ]  [cao ]
- Cần tiêu tốn năng lượng
Màng
Protein màng
ATP
ATP + prôtêin màng đặc chủng cho từng loại chất prôtêin biến đổi liên kết với các chất  đưa vào tế bào hoặc từ tế bào ra ngoài.
Phân biệt sự vận chuyển bị động và vận chuyển chủ động
-Không tiêu tốn năng lượng
-Theo nguyên lí khuyếch tán

Trực tiếp: lớp photpholipit kép
Kênh prôtêin xuyên màng
Chênh lệch về nồng độ

-Tiêu tốn năng lượng
- Ngược chiều gradien nồng độ
Kênh prôtêin đặc biệt cho từng lọai chất

ATP + enzim

III/ Nhập bào- Xuất bào
1/ Nhập bào
Màng tế bào lõm vào để bao bọc đối tượng  nuốt  không bào thức ăn liên kết với lizôxôm để phân hủy
- Ẩm bào : Chất lỏng
- Thực bào : Chất rắn
2/ Xuất bào : Tương tự như trên nhưng theo con đường ngược lại

Củng cố

1/ Khả năng vận chuyển chủ động của màng là hiện tượng:
A/ Các chất đi vào tế bào thuận chiều chênh lệch nồng độ
B/ Các chất đi vào tế bào tuân theo sự chênh lệch áp suất
C/ Vận chuyển các chất vào tế bào ngược chiều nồng độ và tiêu tốn năng lượng
D/ Vận chuyển các chất ngược chiều građien nồng độ
2/ Các chất có kích thước lớn đi vào tế bào nhờ :
A/ Khả năng khuyếch tán
B/ Khả năng thẩm thấu
C/ Khả năng vận chuyển chủ động
D/ Khả năng biến dạng cuả màng
Hãy giải thích hiện tượng trên ?
 
Gửi ý kiến