MENU

Bài 13 - SH 10 - 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:28' 23-12-2008
Dung lượng: 498.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
TRường thpt nam đàn 1
GV :Bùi đình đường
Cấu trúc của tế bào
Tế bào nhân sơ
I. Khái quát về tế bào :
Hãy đọc SGK và tóm tắt về lịch sử phát hiện ra tế bào !
I. Khái quát về tế bào :
- Robert Hook và Leeuwenhoek : là những người đầu tiên quan sát thấy tế bào.
- Schleiden và Schwarm : nêu lên thuyết tế bào "tất cả các sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào "
Hãy nêu các thành phần cơ bản của một tế bào ?
Tế bào
Màng sinh chất
Nhân hoặc vùng nhân
Tế bào chất
Các thành phần cơ bản của tế bào
Hãy quan sát tranh và hoàn thành nội dung trong bảng (SGK) !
Tb Động vật
TB Thực vật
TB Vi khuẩn
+
-
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
TB
VK
TB ĐV
TB
TV
Ii. Cấu tạo tế bào nhân sơ (vi khuẩn) :
Hãy quan sát hình và mô tả cấu tạo của tế bào vi khuẩn !
TB VK
Vỏ nhầy
Thành tế bào
Màng sinh chất
Tế bào chất
Nhân
Các thành phần cấu tạo của tế bào nhân sơ
Hãy quan sát tranh và hoàn thành nội dung bảng sau !
Xem tranh
Có ở một số loại VK
Bảo vệ, bám dính, gây bệnh
Chứa peptiđôglican
Bảo vệ, ổn định
hình dạng
Phốtpholipit + prôtêin
Bảo vệ, trao
đổi chất
Có ở một số VK
Thụ thể, cơ quan tiếp hợp
Có ở một số VK
Cơ quan di chuyển
Keo, chứa nhiều chất hữu cơ
Nơi xảy ra các phản ứng HS
Prôtêin + ARN
Tổng hợp prôtêin
ADN trần, dạng vòng
Mang, truyền đạt TTDT
ADN vòng, nhỏ
Mang một số gen
Vì sao nói tế bào vi khuẩn là tế bào nhân sơ ?
Căn cứ vào đâu để phân biệt vi khuẩn gram (-) và vi khuẩn gram (+) ?
 
Gửi ý kiến