MENU

Bài 18 - SH 10 - 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:31' 23-12-2008
Dung lượng: 551.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Bài 9
VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT.
I/ VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG:
- Dựa vào nguyên lý khuếch tán:
- Không cần năng lượng.
- Các chất khuếch tán theo hai cách:
+ Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtphôlipit kép.
+ Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào.
II/ VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG:
- Cần năng lượng là ATP.
- Cần có máy bơm đặc chủng cho từng loại chất vận chuyển.
Màng
Protein màng
KHẢ NĂNG HOẠT TẢI CỦA MÀNG TẾ BÀO
ATP

Cơ chất
Prôtêin màng
Màng
Cơ chế vận chuyển tích cực
ADP
Prôtêin kết hợp với cơ chất
Prôtêin màng tự quay trong màng
Cơ chất được giải phóng vào trong tế bào
ADP
Thí dụ: vận chuyển natri-kali.
Thí dụ: vận chuyển natri-kali.
Prôtêin được gắn vào nhóm phôtphat sẽ biến đổi cấu hình nên nó liên kết được với 3 Na+ trong tế bào và đẩy chúng ra ngoài tế bào.
Sau đó nó liên kết với 2K+ ở bên ngoài và đưa chúng vào trong tế bào.
III/ Nhập bào và xuất bào:
1/ Nhập bào:
III/ Nhập bào và xuất bào:
1/ Nhập bào:
Đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.
- Màng tế bào lõm vào để bao bọc lấy đối tượng
rồi nuốt vào bên trong tế bào.
- Tiết ra enzim để phân hủy đối tượng.
+ Nếu chất lấy vào là chất rắn :vi khuẩn, mảnh vỡ tế bào . . .gọi là thực bào.
+ Nếu chất lấy vào là chất lỏng: ẩm bào.
2/ Xuất bào:
Vận chuyển các chất ra khỏi tế bào.

Cơ chất
Prôtêin màng
Màng
Cơ chế vận chuyển tích cực
ADP
Prôtêin kết hợp với cơ chất
Prôtêin màng tự quay trong màng
Cơ chất được giải phóng vào trong tế bào
ADP
Câu hỏi:
 
Gửi ý kiến