MENU

Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Xuân Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:48' 11-10-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
Lớp 6
NAấM HOẽC 2009-2010
Chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớp!
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh sản
Nuôi dưỡng
Duy trì và phát triển nòi giống
1. Sự tạo thành cây mới từ rÔ,th©n,l¸ ở một số cây có hoa.
Tiết 30 - Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
?
Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì?
- Mỗi mấu thân có lá, rễ và chồi.
Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể tạo thành cây mới được không? Vì sao?
Mỗi mấu thân có thể tạo thành cây mới vì có đủ
rễ, thân, lá.
?
?
Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành cây mới không? Vì sao?
Có thể tạo thành
cây mới.
Vì củ gừng sẽ nảy
mầm -> cây mới.
?
Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được không? Vì sao?
Có thể tạo thành
cây mới.
Vì củ khoai lang sẽ
nảy mầm có đầy đủ
rễ, thân, lá.
Củ khoai lang ở nơi đất ẩm
Lá cây thuốc bỏng để nơi đất ẩm
Lá cây thuốc bỏng rơi xuống đất ẩm có thể tạo thành những cây mới được không?Vì sao?
Thân bò
Thân rễ
Rễ cñ

Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Có đất ẩm
Nơi ẩm
Nơi ẩm
Đủ độ ẩm
Hóy k? tờn m?t s? cõy khỏc cú kh? nang sinh s?n b?ng thõn bũ?
Cây thài lài,cỏ chỉ,cây rau rệu,cây cỏ bợ.......
Hóy k? tờn m?t s? cõy khỏc cú kh? nang sinh s?n b?ng thõn r??
Cây nghệ,cây rong ta,cây riềng,cây cỏ tranh.......
Hóy k? tờn m?t s? cõy khỏc cú kh? nang sinh s?n b?ng lỏ?
Lá cây hoa đá,lá cây sống đời ,.......
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa:
Tiết 30 - Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
?
 Trong điều kiện đất ẩm, một số cây có thể hình thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng: thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá…
Một số cây có hoa có khả năng tạo thành cây mới từ những phần nào của cây?
 Trong điều kiện đất ẩm, một số cây có thể hình thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng: thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá…
Tiết 30 - Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
 Trong điều kiện đất ẩm, một số cây có thể hình thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng: thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá…
2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây
Tiết 30 - Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa
Từ các phần khác nhau của cơ quan……………. ở một số cây như : ………, ………., ……, … có thể phát triển thành cây mới trong điều kiện có ……… Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan……..……….. được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
sinh dưỡng
rễ củ
thân bò
thân rễ

độ ẩm
sinh dưỡng
2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây:
Tiết 30 - Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa:
 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
 Trong điều kiện đất ẩm, một số cây có thể hình thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng: thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá…
Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
?
Bài tập
Chọn phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Nhóm nào sau đây gồm toàn những cây có hình thức sinh sản bằng thân rễ ?
a. Cây sắn, khoai lang, rau má.
b. Cây gừng, cây cỏ tranh, cây cỏ gấu.
c. Lá thuốc bỏng, cây dong ta, cây su hào.
d. Cỏ tranh, củ cải, rau má.
Câu 2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là :
a. Sinh sản bằng cách cho hạt nảy mầm, không có sự can thiệp của con người.
b. Sinh sản bằng cách có sự can thiệp của con người.
c. Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).
d. Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng rễ.
Học bài, trả lời được các câu hỏi SGK trang 88.
Quan sát trong thiên nhiên tìm thêm các cây có hoa có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
Nghiên cứu bài mới "SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI", chuẩn bị:
+ Đọc và trả lời các câu hỏi hoạt động.
+ Chuẩn bị mẫu vật theo nhóm: một đoạn thân sắn nảy mầm, giâm 1 đoạn thân rau muống nảy mầm.
Hướng dẫn về nhà:
BI H?C K?T THC
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến