MENU

Bài 50. Hệ sinh thái

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:33' 06-03-2012
Dung lượng: 28.5 MB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
quý thầy giáo, cô giáo về dự giờ thăm lớp !
xin trân trọng chào mừng
Bài 50.
Hệ Sinh Thái
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Hãy tìm những cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống (1), (2), (3) để hoàn thiện khái niệm quần xã?
Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều ................thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một ............................ và chúng có ................... mật thiết, gắn bó với nhau.
quần thể sinh vật
không gian xác định
mối quan hệ
(1)
(2)
(3)
Câu 2: Phn bi?t qu?n x sinh v?t v qu?n th? sinh v?t?
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống(sinh cảnh).
Quần xã sinh vật: là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.
Quần thể sinh vật: là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, có khả năng giao phối với nhau để sinh sản.
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống(sinh cảnh).
Các Em quan sát
các Hệ sinh thái sau
và thảo luận?
1.Trong hệ sinh thái có thể có thành phần vô sinh và thành
phần hữu sinh nào?
2.Lá và cành mục là thức ăn của sinh vật nào?
3.Cây rừng có ý nghĩa gì cho đời sống động vật rừng?
4.Động vật rừng ảnh hưởng đến thực vật rừng như thế nào ?
5.Nếu rừng bị cháy thì động vật rừng sẽ như thế nào?Tại sao?
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống(sinh cảnh).
1.Trong hệ sinh thái có thể có thành phần vô sinh và thành
phần hữu sinh nào?
2.Lá và cành mục là thức ăn của sinh vật nào?
3.Cây rừng có ý nghĩa gì cho đời sống động vật rừng?
4.Động vật rừng ảnh hưởng đến thực vật rừng như thế nào ?
+Thành phần vô sinh: Đất , nước, thảm mục ...
+Thành phần hữu sinh: Cỏ, cây xanh, chim, thú ....
+Lá mục,cành mục là thức ăn của giun đất, nấm,vi sinh vật...
+Thực vật có ý nghĩa với động vật rừng: làm thức ăn, nơi trú
ẩn ,điều hòa khí hậu ....
+Động vật ảnh hưởng đến thực vật: Ăn thực vật, thụ phấn,
phát tán và bón phân cho thực vật.
+Nếu rừng bị cháy hết thì một số động vật sẽ chết. vì bị cháy
và bị mất: thức ăn, nước , nơi ở, khí hậu phù hợp (đa số bị
chết).
Theo Em các thành phần trong Hệ sinh thái có mối quan hệ như thế nào với nhau?
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống(sinh cảnh).
Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
Các em quan sát lại ví dụ về hệ sinh thái lần nữa và cho biết trong hệ sinh thái có các thành phần nào?
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ SINH THÁI
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống(sinh cảnh).
- Nhân tố vô sinh.
- Sinh vật sản xuất( là thực vật).
- Sinh vật tiêu thụ (động vật ăn thực vật, động vật).
- Sinh vật phân giải( vi khuẩn, nấm...).
Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ SINH THÁI
1. Chu?i th?c an.
III. CHUỖI VÀ LƯỚI THỨC ĂN
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống(sinh cảnh).
- Nhân tố vô sinh.
- Sinh vật sản xuất( là thực vật).
- Sinh vật tiêu thụ (động vật ăn thực vật, động vật).
- Sinh vật phân giải( vi khuẩn, nấm...).
- Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về dinh dưưỡng. Mỗi loài là một mắt xích vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước vừa bị mắt xích đứng sau tiêu thụ.
Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ SINH THÁI
KẾT LUẬN
(SGK)
1. Chu?i th?c an.
III. CHUỖI VÀ LƯỚI THỨC ĂN
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống(sinh cảnh).
- Nhân tố vô sinh.
- Sinh vật sản xuất( là thực vật).
- Sinh vật tiêu thụ (động vật ăn thực vật, động vật).
- Sinh vật phân giải( vi khuẩn, nấm...).
- Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về dinh dưưỡng. Mỗi loài là một mắt xích vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước vừa bị mắt xích đứng sau tiêu thụ.
Chuỗi thức ăn gồm các sinh vật:
+ Sinh vật sản xuất ( thực vật)
+ Sinh vật tiêu thụ ( động vật)
+ Sinh vật phân giải (vi khuẩn,nấm)
- Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
2. Lu?i th?c an.
Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống (sinh cảnh).
Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ SINH THÁI
KẾT LUẬN
(SGK)
1. Chu?i th?c an.
III. CHUỖI VÀ LƯỚI THỨC ĂN
2. Lu?i th?c an.
1. Học bài theo câu hỏi SGK.
2. Đọc mục " em có biết"
3. Ôn lại kiến thức chương I và II
chuẩn bị cho giờ học sau.
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ SINH THÁI
KẾT LUẬN
(SGK)
1. Chu?i th?c an.
III. CHUỖI VÀ LƯỚI THỨC ĂN
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống(sinh cảnh).
- Nhân tố vô sinh.
- Sinh vật sản xuất( là thực vật).
- Sinh vật tiêu thụ (động vật ăn thực vật, động vật).
- Sinh vật phân giải( vi khuẩn, nấm...).
- Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về dinh dưưỡng. Mỗi loài là một mắt xích vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước vừa bị mắt xích đứng sau tiêu thụ.
Chuỗi thức ăn gồm các sinh vật:
+ Sinh vật sản xuất ( thực vật)
+ Sinh vật tiêu thụ ( động vật)
+ Sinh vật phân giải (vi khuẩn,nấm)
- Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
2. Lu?i th?c an.
Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
Bài 50:
H? SINH THI
Phòng GD- ĐT hưng hà
Trường thcs tháI phương
Xin Kính Chúc Quý thầy cô giáo
và các em học sinh mạnh khoẻ
Hạnh phúc & thành đạt
Bài 50 : HỆ SINH THÁI
I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI
II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ SINH THÁI
KẾT LUẬN
(SGK)
1. Chu?i th?c an.
III. CHUỖI VÀ LƯỚI THỨC ĂN
Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sinh sống(sinh cảnh).
- Nhân tố vô sinh.
- Sinh vật sản xuất( là thực vật).
- Sinh vật tiêu thụ (động vật ăn thực vật, động vật).
- Sinh vật phân giải( vi khuẩn, nấm...).
- Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về dinh dưưỡng. Mỗi loài là một mắt xích vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước vừa bị mắt xích đứng sau tiêu thụ.
Chuỗi thức ăn gồm các sinh vật:
+ Sinh vật sản xuất ( thực vật)
+ Sinh vật tiêu thụ ( động vật)
+ Sinh vật phân giải (vi khuẩn,nấm)
- Lưới thức ăn bao gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
2. Lu?i th?c an.
Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓