MENU

Đề thi GVG tỉnh môn sinh thcs (2009 2012)-NA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Cao Văn Tuân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:54' 26-08-2011
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 1089
Số lượt thích: 0 người
Sở GD & ĐT Nghệ An Kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp THCS
Chu kỳ 2009-2012
Đề thi lý thuyết môn sinh học
Thời gian: 150 phút.

Câu I. (4.0 điểm)
1. KháI niệm "phương pháp dạy học tích cực" hiện nay có thể phát biểu như thế nào?
2. Thế nào là phương pháp dạy học tích cực? Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực?
3. Những phương pháp dạy học tích cực nào cần được phát triển ở bậc THCS?
Câu II. (2.5 điểm)
Nêu các bước tiến hành bài 44: Thực hành tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tuỷ sống (sinh học 8).
Để thí nghiệm đó thành công, giáo viên cần lưu ý cho học sinh cách huỷ não và xác định vết cắt ngang tuỷ sống của ếch như thế nào?
Câu III (3 điểm)
1. So sánh hình thức sinh sản vô tính với hình thức sinh sản hữu tính.
2. Sự tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật đa bào biểu hiện như thế nào?
Câu IV (2 điểm)
ở ngô, gen A quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt trắng. Cho một số cây (P) mọc lên từ các cây hạt đỏ tự thụ phấn, khi thu hoạch người ta đếm được 10000 hạt F1, trong đó có 2000 hạt trắng.
Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen ở P, biết rằng sức sinh sản của các kiểu gen đều nhau.
CâuV (3 điểm)
Xét 2 cặp NST tương đồng của một người, cặp 21 chứa 2 cặp gen dị hợp, cặp 22 chứa 1 cặp gen dị hợp.
1. Kiểu gen của người đó về các gen có thể viết như thế nào?
2. Khi giảm phân bình thường, thành phần gen trong mỗi loại giao tử có thể viết như thế nào?
3. Khi giảm phân có hiện tượng đột biến lệch bội, cặp 21 không có hoán vị gen, thì thành phần gen trong mỗi loại giao tử không bình thường có thể viết như thế nào?
Câu VI (1,5 điểm)
1. Sơ đồ a dưới đây phản ánh nội dung gì trong sinh thái học? Cho biết A là sinh vật sản xuất, F là động vật ăn thịt.
2. Giả sử môi trường ổn định, khi số lượng cá thể loài D tăng thì loại B và loài C biến động như thế nào? Giải thích?
3. Nếu tháp tuổi của loài B có dạng như sơ đồ b, thì loài E biến động như thế nào? Giải thích?


F


E


B C D


A
(Sư đồ a) ( Sơ đồ b)
Câu VII. ( 4 điểm)
Một cặp gen dị hợp tử. Mỗi alen đều dài 5100 A0 . Gen A có 40% Ađenin, gen a có 30% Guanin. Đột biến di bội tạo ra tế bào có kiểu gen Aaa.
1. Tìm số lượng mỗi loại nuclêôtít của kiểu gen trên.
2. Tìm số lượng nuclêôtít mỗi loại giao tử được tạo ra từ kiểu gen đó.
3. Xác định tỷ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình khi cho cơ thể có kiểu gen trên tự
 
Gửi ý kiến