MENU

Bai 33. Than nhiet

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:16' 28-11-2010
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 17 - Tiết: 34.
Ngày soạn: .…/12/2010
Ngày dạy: .… /12/2010
Bài : 33
Thân nhiệt
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- Trình bày được khái niệm thân nhiệt và các cơ chế điều hoà thân nhiệt.
- Giải thích được cơ sở khoa học và vận dụng được vào đời sống các biện pháp phòng chống lạnh, đề phòng cảm nóng, cảm lạnh.
2. Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng:
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
- Vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.
- Tư duy tổng hợp, khái quát.
3. Thái độ
Giáo dục ý thức bảo vệ cơ thể, đặc biệt khi môi trường thay đổi.

II. phương pháp dạy- học
- đáp tìm tòi.
- Trực quan.
- Dạy học nhóm.

III. phương tiện dạy- học
Tư liệu sự trao đổi chất, thân nhiệt, tranh môi trường.

IV. tiến trình dạy – học
1. định tổ chức lớp.
2. Kiểm tra bài cũ.
?1. Chuyển hoá là gì? Chuyển hoá gồm các quá trình nào?
?2. Vì sao chuyển hoá vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của cuộc sống.
3. Bài mới.
Hoạt động 1
Tìm hiểu thân nhiệt là gì?
Mục tiêu: Hiểu được chuyển hoá vật chất và năng lượng bao gồm đồng hoá và dị hoá, từ đó hiểu được khái niệm chuyển hoá?
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung

- GV nêu câu hỏi:
+ Thân nhiệt là gì?
+ ở người khoẻ mạnh thân nhiệt thay đổi như thế nào khi trời nóng hay lạnh?
+ GV nhận xét đánh giá kết quả của các nhóm.
- GV giải thích thêm: ở ngườo khoẻ mạnh thân nhiệt không phụ thuộc vào môi trường do cơ thể điều hoà.
- HS có thể hỏi: Tại sao khi sốt nhiệt độ tăng và không tăng quá 42oC
- GV hoàn chỉnh kiến thức.
- GV chuyển ý: Cân bằng giữa sinh nhiệt và toả nhiệt là cơ chế từ điều hoà thân nhiệt.
- HS nghiên cứu thông tin tự thu nhận kiến thức SGK tr .105.
- Thảo luận nhóm thống nhất đáp án.
- Yêu cầu nêu được:
+ Thân nhiệt ổn định do cơ thể tự điều hoà.
+ Quá trình chuyển hoá sinh ra nhiệt.

- Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung.
HS tự hoàn thiện kiến thức.


- Thân nhiệt là nhiệt độ của cơ thể.
- Thân nhiệt luôn ổn định 37oC là do sự cân bằng giữa sinh nhiệt và toả nhiệt.


Hoạt động 2
Tìm hiểu các cơ chế đIều hoà thân nhiệt
Mục tiêu: HS chỉ rõ cơ chế điều hoà thân nhiệt trong đó trong đó vai trò của da và hệ thần kinh đóng vai trò quan trọng.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
Nội dung

- GV nêu vấn đề:
+ Bộ phận nào của cơ thể tham gia vào sự điều hoà thân nhiệt?


+ Sự điều hoà thân nhiệt dựa vào cơ chế nào?
- GV gợi ý bằng các câu hỏi nhỏ:
? Nhiệt do hoạt động của cơ thể sinh ra
 
Gửi ý kiến